Комплект предлага творчески решения и продуцира съдържание с фокус дизайн. Резултатът е цялостна концепция и реализация както на независими проекти, така и на формати и услуги за лансиране и промотиране на търговски продукти.