Една от пилотните локации на проекта CINEMA – 6 Участък в Габрово – беше поставена като едно от предизвикателствата в седмото издание на Gabrovo Innovation Camp (19 – 21 октомври 2022). Събитието, организирано от Община Габрово в партньорство с JRC и Европейския комитет на регионите, протече под мотото Устойчиви градове (Resilient Cities) и събра на живо в залите на Дома на хумора и сатирата над 60 участници от Габрово, България и Европа. Благодарение на подкрепата и включването на представители на Европейския комитет на регионите и Генерална дирекция „Научни изследвания и иновации“ на Европейската комисия, лагерът съчета конференция с няколко лекции и панелни дискусии, последвани от два интензивни дни на работа в групи. Обменът на знания и сътрудничество послужи като гориво за изграждане на силни и мотивирани идеи у участниците. Маратонът на идеите беше структуриран в 4 тематични предизвикателства: Баухаус в повторното/съвместното проектиране на градовете, Базиран на мисия климатично неутрален преход, Младежко предприемачество за дигитално бъдеще и иновации и Приобщаване за изпълнение на Габрово S3.

Наследството на CINEMA намери свое адекватно и важно продължение в първата тема на предизвикателствата –  Bauhaus in re-/co-designing the cities. Различни заинтересовани специалисти бяха провокирани да мислят за Шести участък от гледна точка на бъдещото му развитие и как усилията за трансформирането му да продължат последователно и успешно.

Работната група се състоеше от около 15 души с различен професионален опит от Габрово, София, Холандия и Италия. Двама от активните лидери в групата бяха българските партньори в CINEMA – Милка Кехайова от Община Габрово и Адриана Андреева от Комплект. Те насочваха групата да мисли от гледна точка на местната общност, предприемаческия и творчески дух и сътрудничеството. Постигнатият резултат впечатли с детайлност и правдоподобие на концепцията за възстановяването на Шести участък и превръщането му в оживено градско място, привлекателно за малък и среден бизнес и артистични интервенции.

Групата се обедини около решението да подкрепи и продължи започнато като процес по време на проекта CINEMA в следните 6 стъпки:

  • дългосрочен ангажимент на местната власт
  • насърчаване на частно-публично сътрудничество чрез съществуващи или нови стимули (програми на ЕС, общински програми, международни открити покани и др.);
  • създаване на Център Шести участък, управляван от специално назначен мениджър на общността и подкрепян от експертен екип от общински служители (юрисконсулт, счетоводител, архитект и т.н.) и независими съветници (комуникация, визуална идентичност, създаване на съдържание);
  • подсигуряване на удобно място за Център Шести участък като отправна точка за информация и комуникация от първа ръка с местни жители, заинтересовани страни и посетители;
  • изграждане на силна и устойчива целогодишна програма (поп-ъп събития, работилници, пазари, фестивали, вечери на съседите и т.н.), регулирана от мнението на местното население;
  • осигуряване на комуникационна кампания с цел реклама на потенциала на Шести участък;
  • подобряване на градската среда (улично обзавеждане, добре обмислени артистични интервенции и др.) и пешеходните зони в квартала, без да се възпрепятстват услугите на съществуващите бизнеси и като се вземат предвид техните нужди и нуждите на гражданите;
  • конкретно споразумение между Министерство на културата, Националния институт за културно наследство и Община Габрово за възстановяване на порутените и разрушени частни къщи в Шести участък; последващото им предлагане на нови наематели (МСП);
  • междусекторно, транснационално и международно сътрудничество в по-голям мащаб с цел вдъхновяване и задействане на реципрочни дейности в други квартали и допълнително укрепване на позицията на Шести участък като поле за иновативни експерименти.

След представянето кметът на Габрово г-жа Таня Христова се ангажира да приеме идеята и да я предложи за реализация в бюджета и плановете на общината за следващата година. Ще следим с нетърпение това развитие.