През последните две години и половина имахме чудесния шанс да работим по европейския проект CINEMA (Interreg Danube Transnational Program). Огромното предизвикателство да генерираме идеи за благотворна трансформация на централен район в Габрово през въвличането на креативните индустрии бе съпроводено от надграждане на знания, дългосрочни партньорства и мрежи от контакти и тестване на възможностите на публично-частното партньорство. В самия край на проекта правим кратък обзор на успешните истории/подходи/резултати и какво завещаваме на Шести участък, Габрово за близкото бъдеще.

РАБОТЕЩА МРЕЖА ОТ ПАРТНЬОРСТВА

Проектът СИНЕМА събра над 50 участници от 22 партньорски организации от 8 държави с различен професионален профил – общини, предприятия, структури за подкрепа на бизнеса, творци и академични среди. Заедно преживяхме много – от появата на Ковид-19 с дистанционните работни срещи и събития онлайн, до интензивните семинари, споделянето на опит и знания на живо в Любляна (Словения), Кошице (Словакия), Тимишоара и Решица (Румъния). Със сигурност ще поддържаме връзка в бъдеще и ще търсим по-нататъшни проекти за финансиране заедно. В национален контекст заздравихме ползотворните и чудесно работещи отношения с Община Габрово, доказвайки, че публично-частният подход при подобни големи инициативи е пътят напред за успешни намеси и устойчиви процеси на развитие на градската среда. 

КОНЦЕПЦИИ И ИНСТРУМЕНТИ

Предизвикателството да се намерят и тестват удачни решения за съживяването на изоставени места в централни градски части с помощта на творческите индустрии разви пакет от 20 инструменти, политики, видеоклипове, насоки и пътни карти и т.н., както и нови контакти в общини и правителствени организации, които допринасят резултатите от проекта да са устойчиви и пренесени във времето. Проектът завърши и със специална публикация-брошура, която може да откриете ТУК или в офиса на Комплект като печатно издание.

РАЗВИТИЕ ЗА ШЕСТИ УЧАСТЪК  

В сътрудничество с екипа на Община Габрово стартирахме серия от процеси за пробуждането на потенциала на квартала. След подробно проучване на места, бизнеси, заинтересовани участници, провеждане на семинар за идеи и въвличане на различни сътрудници, заедно изведохме успешно и тествахме инструменти (ваучер за наем на локации и културна програма), които привлякоха внимание върху Шести участък и доведоха три нови бизнеса. Работата ни бе многократно представяна пред институции и организации с локално и международно влияние. Предизвикателството за бъдещото развитие на Шести участък бе поставено като една от петте задачи в габровския Innovation Camp, а развитата екипна идея бе възприета от кмета на Габрово като реалистична и възможна за приложение в политиката на общината в следващите шест години. 

Благодарим на нашите партньори, всички заинтересовани съмишленици и колеги за участието, подкрепата, интереса и приноса през последните години.