Designship Guide е новата платформа за по-адекватна и добра връзка между дизайнер и клиент. Зад нея стоят Андреан от студиото за графичен дизайн Постстудио и мениджъра на културни проекти Биляна, която познавате най-вече от платформата Let’s Play Culture.

Как ви хрумна идеята за designshipguide?

Напоследък много често, когато си говорим с наши колеги от цял свят изниква темата за това, че дигиталните технологии много промениха средата, в която работим като дизайн студия, агенции, или фрийленсъри. Усеща се отслабване на връзката между дизайнер и клиент, което подлага под въпрос дали бизнес моделът ни е устойчив и конкурентноспособен. Вече има много онлайн платформи, където човек може да си купи лого за под 100 долара. Клиентите обаче не осъзнават, че това е временно решение, което може да доведе до проблеми в цялостната визуална комуникация след това.

Също така има много платофрми, които дават възможност за работа на фрийленсъри с клиенти от различни култури и националности. В по-големи проекти, когато фрийленсърите се събират в екипи от дизайнери с различен професионален опит, те много често не могат да работят заедно, защото нямат установен единен процес на работа. Подобно нещо ни се случва, когато приемаме стажанти от други страни. За да се интегрираме и да работим по-ефективно заедно, първото нещо, което правим, е да го въведем в процеса на нашата работа. От там нещата тръгват много по-гладко.

Наскоро се запознахме със системния подход на Business Model Canvas, който ни беше много полезен и от там ни хрумна да систематизираме процесите, които практикуваме  в подобни модели на визуализация, така че по този начин да работим по-ефективно с клиентите си. Обратната връзка която получихме от тях бе, че този подход им допада, защото дава прозрачност и предвидимост на съвместната работа. Решихме да споделим това, което изследвахме и създадохме, за да могат повече дизайнери и клиенти на дизайн услуги да подобрят процеса си на работа.

От сайта designshipguide.com те могат да си свалят безплатно копие на наръчика, включващо описание на основния дизайн процес, подробни напътствия за дефиниране на задание и как да се изведат ключови думи, които дефинират основните характеристики на продукта, или услугата, за която се прави дизайна.

Вярваме, че Designship Guide би бил полезен, защото всички ние срещаме в ежедневието си навсякъде дизайн и колкото по-добър е той, толкова повече печелят всички – и предприемачите, и обществото като цяло.

Как стигнахте до това име и за какво стои то?

Designship е игра на думи, в която преплитаме думите design със relationship, friendship, partnership, тъй като разбираме дизайн процеса именно по този начин – съвместна колаборация между дизайнер и клиент в един екип. Ролите в един дизайн процес са много, особено за по-големи проекти. Увеличава се броя на взимащите решения от страна на клиента, а екипът, който разработва дизайна е с различни експертиза и комплексна структура.

Много е важно всеки да знае своята роля, съответно къде и как клиента може и трябва да подпомогне процеса и къде да остави дизайнера да работи независимо над креативната идея. От своя страна дизайнерът е добре да знае как да аргументира своите креативни решения и да въведе ред в комуникацията по важните въпроси с клиента. Надяваме се, че това което даваме като ноу хау ще доведе до повече доверие между двете страни и качество на крайния продукт/ услуга.

Студио Комплект са част от творческия екип на седмото издание на международния фестивал One Design Week, организиран от платформата за култура Едно. Интервюто е специално подготвено за edno.bg и тук може да прочетете пълната му версия.