Представяме ви Мелба – динамичен архив за български дизайн. За нас това е вълнуващ момент, част от дълъг процес на професионален фокус върху сферата на дизайна в ролите ни на куратори, медиатори и консултанти през последните над 10 години.

Screen Shot 2017-12-14 at 2.42.06 PM

Произход
Срещата ни в списание Едно и работата ни по фестивала Sofia Design Week обослови до голяма степен амбицията да имаме сериозна отдаденост към темата дизайн в България. Дейността ни продължи плътно в посока дизайн, развиването на общност и комуникирането на дисциплината както към дизайнери, така и към различни публики. Чрез статии и участия на фестивали в и извън страната това ни посвещение единствено трупаше след себе си още опит и контакти. Отделянето ни в Студио Комплект като консултанти и организатори на творчески проекти, в които сме връзката с българските дизайнери, ни даде повод да мислим за онлайн архив – обединено място за тези контакти на български и английски.

Screen Shot 2017-12-14 at 2.42.30 PM

Изводите крият много нюанси, но коментарите от професионалната общност водеха към един логичен подход – повече видимост за българските дизайнери, повече подкрепа по отношение на връзката между тях самите, повече припознаване на възмoжностите за колаборации с бизнеса и повече разбиране у публиката за високостойностните влияния на дизайна върху живота.

Българските дизайнери създават качествени и в синхрон с международните тенденции продукти със свой собствен характер и контекст. Липсва архив, който да събира тези примери и да проследява всичко интересно и стойностно, създавано в този пост-преходен период.

Screen Shot 2017-12-14 at 2.24.23 PM

Името МЕЛБА
Мелба, защото е съчатание на различни, но любими съставки и има еднакво значение на български и английски.

Screen Shot 2017-12-14 at 2.25.35 PM

Защо стартираме с тази селекция?
Подбраните дизайнери за това първо зареждане са творци, с които сме работили или представяли през годините, и са базирани към този момент в София. Задачата да стигнем само до 45 избрани имена бе повече от предизвикателна. Затова и сме оставили възможността за добавяне на още – отворена и с перспектива за растеж.

Screen Shot 2017-12-14 at 2.42.46 PM

МЕЛБА през 2018
Предстои ни обновяване на динамичния архив с нови автори, създаването на разнообразни инициативи за сътрудничество между дизайнери и други общности (социална, бизнес, публична…), поводи за срещи и обмен на ноу-хау, а в края на годината и първи фестивал с международно участие МЕЛБА.

Критиката
Е добре дошла. Ние се определяме като динамичен архив и затова искаме да се развиваме като гъвкава и предлагаща най-вече релевантно и качествено съдържание структура. Всеки е поканен да разгледа архива и изпрати свое мнение. Критиката е мотивация за търсенето на подобрения и нови подходи. Благодарим за вниманието и участието.

Screen Shot 2017-12-14 at 2.42.59 PM

МЕЛБА се прави с много внимание и желание от нас ведно с незаменимата подкрепа на всички участници, Столична програма Култура 2017 (финансиране), партньорите ни от Next-DC (визуална идентичност и изграждане на уеб сайт), Site Ground (уеб хостинг), Михаил Новаков (портрети), Анита Табахнева (текст, редакция и превод), Генератор (домакин).

До нови срещи.