Честито начало на учебната година. Официално и някак повелително датата налага завръщане към работната рутина и продуктивността. Нашата включва приоритетно активна подготовка на програмата на третото издание на фестивала за дизайн в София МЕЛБА. Като заявка за предстоящото в съдържателната част продължаваме с инициативата Нови модели на ежедневие. Чрез нея поставяме на фокус местни дизайнери и екипи и начините, по които те правят опит да оформят нашето бъдеще към по-добро. Използваме случая да благодарим на всички, взели участие и споделили своите идеи.

Направено в Кючука е марка от серия продукти, създадени от отпадъчни материали. Повод за тяхното производство е Know-How Show-How – международната академия за креативно мислене и дизайн процеси, която изследва ролята на дизайна и изкуството като средство за културна и социална трансформация. Стартирала през лятото на 2015г. в София, нейните последни две издания (2018г. и 2019г.) бяха посветени на изследването на квартала в Пловдив Кючук Париж, сред чиито резултати е и серията продукти. Проектът застъпва актуални теми, свързани с идентичността на мястото и неговите ресурси и участва в програмата на Пловдив 2019 – Европейска столица на културата.

Дима Стефанова – идейният и организационен двигател на лятната академия Know-How Show-How – ни разказва подробно за мотивите и целите на Направено в Кючука. Като дизайнер тя се е посветила на уместни визуални провокации, които водят до отдаване на почит на занаятчийските традиции и уменията на талантливи майстори, на преизползване на материали и грижа за средата. Чрез международната лятна академия тя успява да срещне различни млади творци (дизайнери, художници, архитекти, инженери) с международни експерти, местни занаятчии и индустрии в серия от образователни и културни програми за изследвания и обучения. Програмите включват семинари, теренна работа, експертни срещи, лекции, работилници, презентации, изложби, прожекции на филми и пърформанси.

Кое провокира работата ви в квартал Кючук Париж? Имате ли лични връзки с него? Защо смятахте за важно да се обърне внимание на него?
Направено в Кючука е марка на серия от продукти, създадени на територията на квартал Кючук Париж (Малкия Париж), разположен в южната част на град Пловдив. Продуктите са произведени изцяло от остатъчните материали и опита на месните индустрии. Марката е резултат от двугодишно проучване, състояло се в рамките на лятната програма за креативно мислене и дизайн процеси Know-How Show-How в контекста на нейното четвърто изданието “От Кючука до Париж”, което бе част от културната програма на Пловдив 2019 – Европейска столица на Културата.

Проведеното проучване бе фокусирано върху промишления отпадък на месните индустрии, които остават от техните производства и имаше за цел да съберат база данни за видовете остатъчните материали, заедно с информация за
тяхната техническа база и опита им. Негова крайната цел бе да организира събраните данни в информационна система, наречен “инвентар”, която да бъде основа на специфичен дизайнерски подход, стимулиращ създаването на устойчиви
продукти и иновации.

В разработения подход ресурсите и познанията на местните производители и занаятчии се използва пряко в дизайнерския процес, а резултатът се обуславя изцяло от уникалния характер на мястото, условията в него и неговите потребности. Характерното за него е комбинирането на налични материал в конкретни решения. Тук се тръгва вместо от стандартното „имам идея, да видим как да я осъществя“, от “как да усвоя наличните ресурси в полезен продукт” и едва в процеса на съчетаване проектът добива очертания.

Разработената серия от предложения е създадена на принципа на описания подход и представлява колекция от
прототипи, разработени и произведени от учасниците в програмата на KHSH.

Колекцията се състои от:
– многофункционална мебел от хартиени тубоси
– мобилна люлка от хартиени тубоси
– серия декоративни завеса от поликарбонат и полиетилентови ленти
– декоративен шаблон и шрифт
– моливник от хартиени тубоси и кожа

Изборът на темата, свързана с промишления отпадък, бе мотивиран от засилващите се екологични и социални проблеми, произлезли освен от изчерпването на земните ресурси и тяхното преработване, така и от икономическите и социални последствия, свързани с прекъсването на трансфера на локалното знание и опит. В ролята си на дизайнери се чувстваме отговорни за формирането на бъдещето и като образователна платформа се стремим да намерим отговори и решения на актуални обществни въпроси чрез разработването на нови перспективи, дискусии и модели за проектиране и производство в нашите програми.

Виждате ли развитие на проекта в други места с подобен контекст?
Разработеният в програмата метод може лесно да се приложи и в други населени места в по-голям или в по-малък мащаб.

Какви бяха реакциите на публиката?
В края на лятната програма през 2018 г. ние организирахме представяне пред обществото, за да споделим своите открития и постижения с местната общност, включително и с организациите, които взеха участие в процеса. Общата енергия на всички тези участници беше силно осезаема, докато хората разказваха истории и обсъждаха изработените прототипи. Най-впечатляващо бе колко бързо всички разбраха дизайнерския процес и потенциалното му въздействие върху квартала.

Търсите ли си сътрудници/колаборатори/партньори и с какво биха ви били най-полезни/от какво имате най-сериозна нужда, за да репликирате идеята и на други места?
Партньорствата за нашата организация и проекти са от жизненоважно значение, те осигуряват освен достъпа и връзката с локалната общност така и контекста на нашите програми. Най-много би ни помогнало съдействието на общинска организация, която да ни осигури връзка с местните фирми и културни оператори, да ни предостави физическо пространство и ресурси, за да можем да привлечем най-подходящите експерти и професионалисти.