Началото на новата година естествено подтиква към ревизия на отминалото и оптимистичен реализъм за предстоящето. Неминуемо и ние преглеждаме какво ни се случи в професионален план през 2020г. Каква година! Сред тревогите и разделите – затворихме Генератор и напуснахме офиса си – съумяхме да се включим в чудесни и смислени проекти и да продължим работата си по инициативите за дизайн Мелба.

ХОМО ФАБЕР

Това е нова онлайн платформата за европейски занаяти, галерии и музеи, която отдава почит на таланта, запазването на традициите и тяхното осъвременяване в ръчно изработени предмети. Имаме отговорността и удоволствието да предлагаме и да се грижим за представянето на българските участници и места, а техният брой се очаква да продължи да нараства и през 2021.

CINEMA

Или Creative Industries for New Urban Economies in the Danube Region / Креативни индустрии за нови градски икономики е двугодишен проект на дунавската транснационална програма Interreg, в която на фокус е търсенето на методи и инструменти за обновяване и активно развитие на изоставени централни градски зони чрез включването на творческите индустрии. Студио Комплект е партньор от българска страна, заедно с община Габрово. Съвместно работим по намирането на удачни и приложими в дългосрочен план възможности за развитието на Шести участък в Габрово.

ЗАЕДНО В ЧАС

Популярната и уникална платформа за развитие на българското образование „Заедно в час“ празнува 10 години през 2020, което даде сериозен повод за ребрандинг. Бяхме поканени да предложим и водим общуването със студио за графичен дизайн, което да преобрази и отвори нови възможности пред визуалната комуникация на „Заедно в час“. Разултатът е динамична, гъвкава и атрактивна идентичност, която съчетава разнообразни елементи и отговаря на разрастващите се амбиции на организацията. Нейни автори са студио ПУНКТ.

<снимка: Михаил Новаков>

МЕЛБА НА ЖИВО

И през тази година продължихме да осъществяваме срещите с местни герои на дизайна макар и в онлайн формат. Възползвайки се от наложените тенденции за ZOOM събития, представихме изключителни специалисти не само от България, но и такива, базирани в други точки на света, като достигнахме до по-широка публика и архивирахме лекциите в нашия You Tube канал.

ТРЕТО ИЗДАНИЕ НА ФЕСТИВАЛА ЗА ДИЗАЙН В СОФИЯ МЕЛБА

Липсата на досег с публика в голяма зала ни липсваше силно по време на международния дизайн симпозиум. Но това не направи третото издание на фестивала по-малко стойностно или безинтересно. На живо онлайн се включиха петима великолепни лектори, които отворено и увлекателно разказаха за своите творчески виждания и професионални проблясъци. Софийската публика можеже да се разходи съвсем на живо и реално из трите изложби, специално подредени за фестивала – „Преглед на българския дизайн 2020 – Нови модели на ежедневие“, „Нарисувана конституция“ и „ТестПрес“. Осъществихме и ползотворен онлайн клас за създаването на дигитален продукт.

Казвали сме го и преди, но няма да се уморим да го повтаряме. БЛАГОДАРИМ ви. На вас – публиката, която следи и се вълнува от темите дизайн, архитектура и визуална култура. На всички участници и на нашите партньори и съмишленици – Столична програма „Култура“, Национален фонд „Култура“, Fashion Days, SiteGround, Next DC, Посолство на Испания, Посолство на Ирландия, Чешки център, Гьоте институт, Полски институт, България Ер, ИКЕА, списание ВИЖ, MD, Boyscout, UnderTheLine, Артакция.

2021

Безопасно е да твърдим, че 2020 г. постави началото на устойчив процес за дигитална промяна. И голяма част от въведените мерки са тук, за да останат и в бъдеще. Пожелаваме си да съумеем да продължим да ви запознаваме и свързваме с непримиримата творческа сила, която окрилява духа и помага в трудности, подтиква ни да сме по-хуманни, отворени за новости и обърнати към красотата.