Община Габрово и Студио Комплект канят иноватори, предприемачи, урбанисти, представители на креативните индустрии, граждани и други заинтересовани лица да се включат в онлайн хакатон и да работят по предизвикателството за съживяването на икономическия, културен и туристически потенциал на Шести участък. С идеите си участниците ще допринесат габровския централен квартал отново да стане атрактивна притегателна точка на града. Пилотната локация е първият търговски, административен, образователен и духовен център на Габрово, оказал влияние върху живота на местната общност от XVIII век до нашето съвремие.


В рамките на три дни участниците в хакатона, разпределени в три отбора, ще подготвят конкретни предложения. Те ще работят по предизвикателството „Подкрепа за съществуващия бизнес в Шести участък и привличане на нов посредством креативните индустрии“ с фокус върху подобряването на външния облик на квартала (визуална идентичност, градски мебели, стени, пространства, вкл. осмисляне на празни сгради/части от сгради, културни и творчески събития); създаването на активна общност за устойчиво развитие на локацията и подкрепата на бизнеса в условията на Ковид-19. Отборите ще бъдат съветвани от ментори с опит в областта на маркетинга, бизнеса, творческите индустрии и развитието на градска среда.
Желаещите да се включат в хакатона трябва да попълнят онлайн формуляра.

Крайният срок за регистрация е 23:59 ч. на 3 февруари 2021 г. Подборът на участниците се извършва от организаторите съобразно компетенциите и опита на кандидатите.
Събитието е част от международния проект „Креативни индустрии за нови градски икономики в Дунавския регион“ (CINEMA), финансиран по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“ (INTERREG).