Десетата партньорска среща по международния проект „Креативни индустрии за нови градски икономики в Дунавския регион“ (CINEMA), финансиран по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“ (INTERREG) се състоя на живо в Любляна.

По време на три-дневния ни престой наш домакин са Словенската търговско-промишлена палата. В рамките на два работни дни имахме възможност да се запознаем на живо с останалите партньори и в работни групи да дискутираме плановете си за прилагане на инструментите за обживяване на различни градски части и пространства със силата на творческата индустрия в набелязаните по проект пилотни места.

Допълнително се запознахме с Любляна и нейните забележителности. Също така посетихме ключови места в града, посветени на творческите индустрии като бъдещия център за иновации ROG и галерията за дебютиращи автори в бившия рибен пазар в центъра на Любляна.

Също така видяхме добри идеи за освояване на градското простраство в място с мисъл за гражданите. Пример за това е скейт парк в центъра на града.

По време на срещата ние, от Студио Комплект, имахме възможност да представим идейния си проект за използването на разработения от нас инструмент за културни сътрудничества в 6-ти участък в Габрово.