CINEMA 2.5

През последните две години и половина имахме чудесния шанс да работим по европейския проект CINEMA (Interreg Danube Transnational Program). Огромното предизвикателство да генерираме идеи за благотворна трансформация на централен район в Габрово през въвличането на креативните индустрии бе съпроводено от надграждане на знания, дългосрочни партньорства и мрежи от контакти и тестване на възможностите на публично-частното партньорство. В самия край на проекта правим кратък обзор на успешните истории/подходи/резултати и какво завещаваме на Шести участък, Габрово за близкото бъдеще.

РАБОТЕЩА МРЕЖА ОТ ПАРТНЬОРСТВА

Проектът СИНЕМА събра над 50 участници от 22 партньорски организации от 8 държави с различен професионален профил – общини, предприятия, структури за подкрепа на бизнеса, творци и академични среди. Заедно преживяхме много – от появата на Ковид-19 с дистанционните работни срещи и събития онлайн, до интензивните семинари, споделянето на опит и знания на живо в Любляна (Словения), Кошице (Словакия), Тимишоара и Решица (Румъния). Със сигурност ще поддържаме връзка в бъдеще и ще търсим по-нататъшни проекти за финансиране заедно. В национален контекст заздравихме ползотворните и чудесно работещи отношения с Община Габрово, доказвайки, че публично-частният подход при подобни големи инициативи е пътят напред за успешни намеси и устойчиви процеси на развитие на градската среда. 

КОНЦЕПЦИИ И ИНСТРУМЕНТИ

Предизвикателството да се намерят и тестват удачни решения за съживяването на изоставени места в централни градски части с помощта на творческите индустрии разви пакет от 20 инструменти, политики, видеоклипове, насоки и пътни карти и т.н., както и нови контакти в общини и правителствени организации, които допринасят резултатите от проекта да са устойчиви и пренесени във времето. Проектът завърши и със специална публикация-брошура, която може да откриете ТУК или в офиса на Комплект като печатно издание.

РАЗВИТИЕ ЗА ШЕСТИ УЧАСТЪК  

В сътрудничество с екипа на Община Габрово стартирахме серия от процеси за пробуждането на потенциала на квартала. След подробно проучване на места, бизнеси, заинтересовани участници, провеждане на семинар за идеи и въвличане на различни сътрудници, заедно изведохме успешно и тествахме инструменти (ваучер за наем на локации и културна програма), които привлякоха внимание върху Шести участък и доведоха три нови бизнеса. Работата ни бе многократно представяна пред институции и организации с локално и международно влияние. Предизвикателството за бъдещото развитие на Шести участък бе поставено като една от петте задачи в габровския Innovation Camp, а развитата екипна идея бе възприета от кмета на Габрово като реалистична и възможна за приложение в политиката на общината в следващите шест години. 

Благодарим на нашите партньори, всички заинтересовани съмишленици и колеги за участието, подкрепата, интереса и приноса през последните години.

6 идеи за 6 Участък

Една от пилотните локации на проекта CINEMA – 6 Участък в Габрово – беше поставена като едно от предизвикателствата в седмото издание на Gabrovo Innovation Camp (19 – 21 октомври 2022). Събитието, организирано от Община Габрово в партньорство с JRC и Европейския комитет на регионите, протече под мотото Устойчиви градове (Resilient Cities) и събра на живо в залите на Дома на хумора и сатирата над 60 участници от Габрово, България и Европа. Благодарение на подкрепата и включването на представители на Европейския комитет на регионите и Генерална дирекция „Научни изследвания и иновации“ на Европейската комисия, лагерът съчета конференция с няколко лекции и панелни дискусии, последвани от два интензивни дни на работа в групи. Обменът на знания и сътрудничество послужи като гориво за изграждане на силни и мотивирани идеи у участниците. Маратонът на идеите беше структуриран в 4 тематични предизвикателства: Баухаус в повторното/съвместното проектиране на градовете, Базиран на мисия климатично неутрален преход, Младежко предприемачество за дигитално бъдеще и иновации и Приобщаване за изпълнение на Габрово S3.

Наследството на CINEMA намери свое адекватно и важно продължение в първата тема на предизвикателствата –  Bauhaus in re-/co-designing the cities. Различни заинтересовани специалисти бяха провокирани да мислят за Шести участък от гледна точка на бъдещото му развитие и как усилията за трансформирането му да продължат последователно и успешно.

Работната група се състоеше от около 15 души с различен професионален опит от Габрово, София, Холандия и Италия. Двама от активните лидери в групата бяха българските партньори в CINEMA – Милка Кехайова от Община Габрово и Адриана Андреева от Комплект. Те насочваха групата да мисли от гледна точка на местната общност, предприемаческия и творчески дух и сътрудничеството. Постигнатият резултат впечатли с детайлност и правдоподобие на концепцията за възстановяването на Шести участък и превръщането му в оживено градско място, привлекателно за малък и среден бизнес и артистични интервенции.

Групата се обедини около решението да подкрепи и продължи започнато като процес по време на проекта CINEMA в следните 6 стъпки:

  • дългосрочен ангажимент на местната власт
  • насърчаване на частно-публично сътрудничество чрез съществуващи или нови стимули (програми на ЕС, общински програми, международни открити покани и др.);
  • създаване на Център Шести участък, управляван от специално назначен мениджър на общността и подкрепян от експертен екип от общински служители (юрисконсулт, счетоводител, архитект и т.н.) и независими съветници (комуникация, визуална идентичност, създаване на съдържание);
  • подсигуряване на удобно място за Център Шести участък като отправна точка за информация и комуникация от първа ръка с местни жители, заинтересовани страни и посетители;
  • изграждане на силна и устойчива целогодишна програма (поп-ъп събития, работилници, пазари, фестивали, вечери на съседите и т.н.), регулирана от мнението на местното население;
  • осигуряване на комуникационна кампания с цел реклама на потенциала на Шести участък;
  • подобряване на градската среда (улично обзавеждане, добре обмислени артистични интервенции и др.) и пешеходните зони в квартала, без да се възпрепятстват услугите на съществуващите бизнеси и като се вземат предвид техните нужди и нуждите на гражданите;
  • конкретно споразумение между Министерство на културата, Националния институт за културно наследство и Община Габрово за възстановяване на порутените и разрушени частни къщи в Шести участък; последващото им предлагане на нови наематели (МСП);
  • междусекторно, транснационално и международно сътрудничество в по-голям мащаб с цел вдъхновяване и задействане на реципрочни дейности в други квартали и допълнително укрепване на позицията на Шести участък като поле за иновативни експерименти.

След представянето кметът на Габрово г-жа Таня Христова се ангажира да приеме идеята и да я предложи за реализация в бюджета и плановете на общината за следващата година. Ще следим с нетърпение това развитие.

КУЛТУРНА ПРОГРАМА ОБЖИВИ ШЕСТИ УЧАСТЪК

Възможно ли е през сътрудничества с местни и международни културни продуценти, независими организации, общински структури и институции да се изведе потенциала на едно градско пространство, така че да попадне в радара на представители на бизнеса, творческия сектор и туризма?

След приключването на програмата „Десет дни култура в Шести участък“, отговорът ни е по-скоро положителен. Централният габровски район Шести участък се превърна за кратко в полева зона за проучвателна и експериментална дейност. Обединението на различни теми и подходи, както и запознанството между участниците и публиката даде повод за мечти и остави вратата отворена за бъдещи препратки и идеи.

В ИЗСЛЕДВАНЕ НА КВАРТАЛА И НЕГОВИЯ ПОТЕНЦИАЛ

Дима Стефанова, Ивелина Гаджева и Филип Бояджиев, екипът на независимата образователна платформа за изкуство и дизайн Know-How Show-How, пристигна пръв в Шести участък, Габрово, за да събере впечатления, изведе акценти за неговите възможности и преобрази замалко чудесното пространство на Читалище „Будителите“. В следващите 10 дни те и десетимата участници в творческата им работилница се впуснаха в мисията да открият пътища напред за мястото и обитателите му през уважение към наследството и в сътрудничество с местни производители и компании. През методите на дизайн проучване и интердисциплинарно обучение, те събираха данни, посетиха производствените бази на няколко големи местни компании, съставиха визуални карти и експериментира с отпадъчни материали за прототипирането на идеи, които да генерират бъдещо развитие и предложения за нуждите на квартала. Сред представените по-дългосрочни намеси са визуално обозначение на границите на квартала, включително създаване на собствен шрифт, съдействие за бизнеса на съседната локална бирария през префасониране на нейната мебел за сядане, немеси в пространството на читалището и всеобщ стимул и провокация към всички на въображението и на творческия подход. Сред заключенията на проучването бяха поставени нуждите на местната общност да има притегателен център за събиране, за общуване, за обмяна на идеи и добро време заедно.

ИСТОРИИ ОТ СЪРЦЕТО НА ГАБРОВО

Студиото за документален театър Vox Populli представи в три различни вечери своя специално разработен за мястото спектакъл Шест истории от „Шести участък“ в сътрудничество с актьори от габровския драматичен театър. Разходката из кварталните улички запозна зрителите с историите на жителите му в интересни и неочаквани спомени за някои емблематични габровци и тяхната култура, лични семейни истории и наследени мъдрости. Имаше и почерпка с печени слънчогледови семки във фунийка от вестник за пълно потапяне в атмосферата на историята.

ПРЕОТКРИВАНЕ НА ЕСТЕСТВЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ

Уникалният за региона и страната музей на открито Етър гостува на програмата с работилница и с изложба. Пазейки националните традиции в занаятчийството и обичаите, Етър проучва местните естествени материали като обелките от царевица (беленица) и ги въвлича в практики за регенеративен дизайн през нови форми. Водещи от музея демонстрираха и научиха публиката как да заплитат лесно декоративни цветя от беленица. Те разказаха и за друга по-практична употреба като, например, заплитането на рогозки и подложки от същия материал.

ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ В ГАЛЕРИЙНИ ОБЕКТИ

В третата спирка на проекта Устойчиви практики в дизайна и модата, който осъществяваме в сътрудничество с Институт Лист – Унгарски културен институт София, на фокус бе пре-употребата на отпадъци от индустрията в уникални вази от бетон и стъкло, както и в завеси от изхвърлени сламки. Специалните гости, които пътуваха до Габрово, Petra Svejdarova и Klara Vaculikova от чешкото студио PRASKLO и младият унгарски продуктов дизайнер Katalin Huszar дадоха подробности за своя процес на работа. Въпреки че PRASKLO прави бутикови вази, сглобени от бракуван кристал или стъкло от големите фабрики, те дават мотив за размисъл и повод за устойчив избор пред потребителите. Любопитният подход на Каталин Хушар да събира пластмасови сламки от боклука, да ги измива и след термална обработка да ги превръща в „листи“ нов материал всъщност се оказва не толкова успешен експеримент. Стилните рециклирани вече сламки се оказва, че черпят твърде много количество енергия и вода, за да бъдат преупотребени. Но това са важни уроци, които допринасят и за знанието относно устойчивостта в дизайн индустрията.

ПОЕЗИЯ В НАПЕЧЕНИЯ ОТ СЛЪНЦЕ ГРАД

„Оставете всичките си предразсъдъци за тази литературна разходка ето тук и си ги приберете в края, когато ще се върнем отново на същото място.“ Така започна това  особено емоционално преживяване, наситено с прекрасни думи и нежно подаващо най-ценното – силна храна за душата. Литературният маршрут, воден от Албена Тодорова, щрихира някои части на Шести участък, които са я впечатлили и към които тя великолепно се обърна през думите на Кристин Димитрова, Наталия Иванова, Надежда Радулова, Петя Хайнрих, Ран Босилек, Атанас Далчев и други. Необикновеното лирическо преживяване докосна всеки, като ни накара да усетим автентичността на живота в квартала – от скритите му улички, през шумния съботен пазар до спокойствието на лятото в малък град.

ТВОРЦИТЕ ПИТАТ И ПРОВОКИРАТ

Къщата на NoPoint Atelier се намира само на няколко километра над Габрово в Баланите, където гледката към планините взима дъха, а мястото е идеалният фон за артистично вдъхновение. В рамките на проекта и с подкрепата на програма Култура на Община Габрово 2022 домакините – Мирослав Живков и Яна Николова – събраха четирима дизайнери от различни точки на страната, за да работят по оформянето на социални плакати с тема Въпрос навреме. Само за четири дни интензивни дискусии, труд и творчество Албена Лимони, Денислав Големанов, Захари Димитров, Костадин Кокаланов и Мирослав Живков успяха да сътворят над 200 плакати. Наречени „социални“, защото им е отнета ролята да продават или да рекламират, те се появиха из улиците на Шести участък с подбуждащи любопитството визии и въпроси. Отделно всички видове дизайни бяха събрани в импровизирана галерия в квартала, където можеха да се разгледат още няколко дни.

С благодарност към всички участници, организации и институции, които се включиха в програмата и присъстваха на събитията. 10 дни култура в Шести участък се осъществи по повод европейския проект Креативни индустрии за нови градски икономики в Дунавския регион (с акроним CINEMA), финансиран по Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“ INTERREG), в която за България партньори са Студио Комплект и Община Габрово.

Всички снимки са дело на Драгомир Минков, освен тези за проекта на NoPoint Atelier, чийто автор е RadLab Studio.

ГРАДСКО ВЪЗОБНОВЯВАНЕ ПРЕЗ КРЕАТИВНОСТ

Завърши важен етап от европейския проект „Креативни индустрии за нови градски икономики в Дунавския регион“ (CINEMA). Припомняме, че в него Комплект е един от 22 европейски партньори, а на фокус е разработването на удачни модели за обживяване и развитие на изоставени централни градски зони. Заедно с другия български участник Община Габрово работим по тематично направление „Съживяване на търговията на дребно и малкия бизнес в градските центрове“ в пилотната локация – габровския квартал „Шести участък“. 

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ГРАДСКО ВЪЗОБНОВЯВАНЕ ПРЕЗ КРЕАТИВНОСТ: Следвайки основната цел, партньорите разработихме 20 инструмента, които представляват готови за ползване и приложение подходи, обслужващи различни задания. Разделени в три основни групи – празни помещения на улицата, търговия и малък бизнес, както и центрове в подкрепа на творческите индустрии, тези „карти“ с идеи показват нагледно какви са стъпките за внедряването им, възможности и предизвикателства, продължителност и разходи. Те ще са в помощ на институции и организации в желанието им да обогатят даден изоставен район с нови търговски дейности и творчески инициативи, както и да го превърнат в притегателна точка за жителите и посетителите на града.

 

МОБИЛИЗАЦИЯ ПРЕЗ КУЛТУРА: Инструментът, разработен от Студио Комплект, се фокусира върху наситена програма от активности в „Шести участък“ в рамките на 10 дни. През партньорства с различни културни продуценти, институции и творци, предлагаме нов поглед към мястото и неговия потенциал. Богатото съдържание и участие на творци от Габрово, страната и Европа ще раздвижи тихото централно градско място с временни и постоянни намеси, взаимодействия с жителите и собствениците на бизнеси. Очаквайте цялата програма и повече подробности скоро.

ПОГЛЕД КЪМ ПРАГА

ПРАГА посреща в синьо-жълто и меко време. Поредната седмица на опустошителни военни атаки в Украйна е тази, в която чешкият премиер Петр Фиала посети страната и се срещна с президента Зеленски като част от организиран знак на солидарност и делегация на министър председателите на Чехия, Полша и Словакия. Отчетливата държавна и народна позиция на съпричастност с Украйна и осъждане на военните действия на Русия е видима повсеместно – украинското знаме е голямо, гордо и закачено на всяка институционална сграда, университет, катедрала, магазин, ресторант и дори като стикер на трамваите в града ведно с големия надпис “Путин, долу ръцете от Украйна” тъкмо до Карловия мост.

По ПОКАНА на Българския културен институт в Прага Комплект гостува с Преглед на българския дизайн 2021 – Стойността на дизайна между 15 март до 8 април 2022. Сборната изложба бе основен акцент на четвъртото издание на фестивала за дизайн Мелба през ноември 2021. Това е подходящ и силен повод да представим постиженията на български дизайнери и екипи пред чужда публика, както и да се запознаем с някои от лидерите на чешката визуална сцена. Признателни сме на доверието на участниците в изложбата Анелия Антова, Botanic Lab, Деница Бояджиева (студио rrrub), Маргарит Ралев с играта GEMJI (Гемджи), целият екип на Горичка в количка, ЕТИКА, Люба Халева, Мила Воденичарова, Работилница ПУНКТ, Роузи Ейзор и Studio Frank.

Сред запомнящите се СРЕЩИ е тази с директора на най-значимото събитие за дизайн в Прага Designblok Яна Зилински (Jana Zielinski). Двамата с творческия директор Иржи Мацек (Jiří Macek) са емблематични движещи сили на дисциплината в Чехия. През своята компания Profil Media организират освен фестивала Designblok, така и чешките големи награди за дизайн , а през другият им бизнес – галерията за съвременен дизайн Krehky – имат повод за близки срещи и инициативи за авторски колекции с невероятни местни дизайнери. Oфисът е съкровищница за ценителите на красивото и неутилитарното. Всеки един от десетките обекти, подредени по етажерки, шкафове, маси и стени крие богата история, авторски почерк и изразителен характер. Яна с гордост и фина ръка представя изящни съдове и обекти в бяло ROCOCOBANA – 1 FIGURE VERONIKA VELČOVSKÁ JIROUŠKOVÁ, които са сред последните им артистични колаборации. Докато ни развежда из апартамента с високи тавани и невероятен простор, стигаме до няколко кашона с тениски. Яна изважда една и ни разказва как случайно попада на илюстрацията с гълъб на Мария Макеева и решава да действа светкавично. Художничката приема поканата нейната творба да се щампира върху тениски, чиито приходи да отидат в помощ на украинските бежанци “Човек в нужда” (Člověk v tísni) без да подозират, че само за няколко дни първата партида ще е изчерпана, а малкият екип на Profilmedia принуден да спре да приема поръчки. Най-сериозното професионално предизвикателство пред Яна Зилински в момента е осъществяването на поредното издание на мащабното награждаване Grand Czech Design, което се излъчва по националната телевизия.

Затова се отправяме към изложбата CZECH GRAND DESIGN, в която са извадени номинираните дизайнери и студия в различни категории. За съжаление, информацията към нея и каталога са изцяло на чешки. Понякога и атрактивен експозиционен дизайн е достатъчен, за да остави първо добро впечатление.

ПОСЕЩЕНИЯТА на галерии и музеи затвърждават имиджа на Чехия като страна с богато наследство, особено в сферите стъкло и кристал, и като амбициозен последовател на съвременните развития в изкуство, архитектура и дизайн. Столицата предлага редица чудесно курирани и богати като артикули дизайнерски магазини само за чешки дизайн. Сред тях DEELIVE определено печели най-много точки. Галерия QUBUS е референтна локация за нестандартен дизайн, представящ преди всичко съвременен чешки и концептуален дизайн на световно известни имена и марки. При желание за провокация във възприятията през изкуство е препоръчителна разходка до DOX. Голямата сграда предоставя богати възможности за среща на противположните пътища и е изпълнена с кратки, подтикващи към размисъл, надписи по стените. Изложбата в момента Great Expectations, The Child in Contemporary Czech Art е трудно смилаема.

Туптящото културно сърце и гордостта на Прага понастоящем е новият музей KUNSTHALLE PRAHA. Бившата електрическа подстанция от 1930-те е трансформирана във фантастично място за изложби с индустриален дух и изненадващи детайли. Архитектурното студио Schindler Seko внимателно реставрира, реновира и разширява сградата, като я приспособява специално за настаняването на три големи галерии, магазин, бистро и кафене с тераса. Програмата е с фокус модерно и съвременно чешко и международно изкуство. Музеят е притегателно място за посетители от всякаква възраст. Откриващата изложба на институцията Kinetismus: 100 години електричество в изкуството отдава почит на оригиналната функция на сградата и изследва как електричеството е трансформирало художествената практика от началото на 20-ти век. Изложбата е и поклон към чешкия авангарден художник Зденек Пешанек, който през 1936 г. създава серия от кинетични светлинни скулптури за фасадата на подстанцията в неизвестност оттогава.

ВДЪХНОВЕНИЕ с подбрани места за всички с интерес към визуалната култура, дизайна и архитектурата – посетете това синтезирано обобщение с референции къде да хапнете, пазарувате и разгледате в Прага.

СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ РАЗВИТИЕТО

Европейският проект CINEMA, в който заедно с още 16 партньори от 8 държави търсим решения за трансформация и обживяване на изоставени централни градски райони през силата на творческите индустрии, навлиза в своя последен и най-активен етап. Заедно с Община Габрово работим по развитието на Шести участък. Това е най-старият квартал на града, който изгражда в продължение на столетия сърцето на Габрово. Мястото е с огромен потенциал да се превърне в атрактивна и стойностна притегателна точка за всички местни жители и посетители.

Важна стъпка напред в реализирането на дейностите по проекта е обявената наскоро от Община Габрово отворена покана за наемането на четири обекти в Шести участък през публично-частно партньорство. Инициативата е в подкрепа на бизнеса и творческите дейности. Локациите са с различен облик – две от тях носят автентичен възрожденски дух, а другите са изчистени и с щедри фасади пространства. Най-голямото им преимущество е възможността да бъдат преродени в активни и изпълени с живот точки в центъра на града.

Конкурсът цели да избере предложения за устойчиво и възмездно ползване на четирите обекта в кв. Шести участък за период от две години. Кандидатите са поканени да използват помещенията за малък бизнес, търговия на дребно, творческа дейност, създаване на услуги и продукти, характерни за творческите индустрии, ателиета, студия, офиси, галерии и други. Изискването към тях е да попълнят формуляр за участие, в който да представят бизнеса си, да сключат договор за наем и да започнат дейност не по-късно от 30 септември 2022 г. Победителите ще сключат споразумение за партньорство с Община Габрово, чрез което ще получат безплатно консултиране по избор относно маркетингови дейности и реклама, разработка на уебсайт и онлайн магазин, интериорен дизайн или оформление на витрина.

За стартиращите бизнеси са предвидени и едногодишни стимули като абонамент за свободно паркиране в платената зона на кв. „Шести участък“, безплатен интернет, членство в Габровската търговско-промишлена палата и еднократна услуга до 100 лв., разпространение на рекламни материали от Туристическия информационен център, популяризиране на бизнеса през каналите на Община Габрово.

Заявления по поканата се приемат до 31 януари 2022 г. на електронна поща projects@gabrovo.bg. Вижте пълната информация за обектите и изтеглете документите за кандидатстване тук. Нека преобразим Шести участък заедно.

МЯСТО ПОД ЛИНИЯ

Градът може да е привлекателен само, ако разполага с внимателно проектирано публично пространство, което да насърчава градския живот и да го прави по-приятен за хората. Това е тезата на Ян Геел в придобилата голяма популярност книга “Градове за хората” (бел. авт. издадена в България през 2016 г. от Жанет 45). Добър и мащабен в размаха си пример за това е нашумялата инициатива Underline в Маями, при която 16 км дълъг коридор под външната линия на метрото от пустош поетапно в следващите години ще се превърне в зелена зона за пешеходно придвижване, отдих, спорт, общуване и изкуство. 

 Наскоро проектът се нареди сред победители в пилотното издание на дизайн наградите на списание Monocle в категория най-добра градска намеса. Приликите с превърналия се вече в емблема за успешна интервенция в публичното пространство High Line в Ню Йорк са съвсем нарочни. “High Line линията заедно с други градски паркове служи за пример и вдъхновение за нас”, споделя в разговор с нас Мег Дали, движещата сила зад проекта. Разликата е, че действието в Маями се развива под линията на метрото, докато в Манхатън то е във височините върху недействащите вече жп линии. Двата проекта заедно с други инициативи за облагородяване на градски зони са се обединели в мрежата High Line Network, водени от мисията за едно ново поколение от публични пространства във времена на силно застрояване и липса на зелени площи.  

В Маями всичко започва с личния ентусиазъм на Мег Дали, която през 2013 г. си чупи двете ръце и изведнъж се оказва пешеходец в Маями. Трудна задача на място, в което връзката между отделните градски площи е възможна най-вече с добре изградената инфраструктура на обществения транспорт и с автомобил. Неспособността на Мег да шофира до физиотерапевта си, й налага използването на метрото и ходенето пеша. Тогава тя открива, че най-бързият път минава под трасето на линията на метрото, което през юли месец предлага така търсените в топлия климат сянка и простор. Оказва се, че тя е единственият човек, който се осмелява да ходи там. Така се заражда  идеята за облагородяване на изоставените пространства под външната линия на метрото в Маями. Зад успеха на проекта се крият многогодишен труд и усилия от страна на сформираното за случая сдружение  “Underline и приятели” за привличане на партньори и съмишленици. В момента реализацията е възможна благодарение на помощта на щата Флорида, Министерството на транспорта на САЩ, Региона на Маями, Общината и частните дарения. Крайната цел е линията между спирките Brickell и Dadeland (7 спирки) до 2024 г. да се преобрази в 16 км парк-коридор, който да свърже отделните градски части и да направи живота по-хубав. С архитектурната задача се захваща известното ландшафтно студио James Corner Field Operations, в чието портфолио са мащабни намеси в града като нюйоркския High Line и Tongva парк в Санта Моника. При Underline стремежът е да се направи изключително място, вдъхновено от даденостите на Маями, което да подобри живота на хората – местни, преминаващи транзитно за работа, колоездачи, тичащи и пешеходци. Потенциалът на новия район дава възможност за разгръщането на разнообразни програми, свързани със спорт, изкуство, социални теми и много други, които да създават усещането за общност в голям град като Маями. 

 

В края на миналата година се открива първия участък от почти километър при Brickell Backyard. Според Мег Дали тази част, макар и най-малка, е и най-сложна, поради голямата натовареност на района; то е в близост до финансовия център на Маями. Мястото вече разполага с велоалеи, пешеходни маршрути, баскетболно игрище, фитнес на открито, градини, места за хранене, игра и почивка. Реакциите на хората са изключително положителни и въпреки наложените от пандемията ограничения, местните се събират да играят шах на специално изработените маси за това, практикуват йога или просто се наслаждават да бъдат на открито. “Ковид кризата доведе до забавяния на проекта, но пък и върна отново желанието на хората към външните активности”, допълва Дали. По случай полученото отличие от Monocle в интервю за едноименния подкаст на медията един от архитектите от студиото разказва, че целта им е била чрез силата на дизайна да проектират отличимо пространство, но добре свързано със заобикалящата го среда. Дизайн решенията изпъкват най-вече със специални произведени градски мебели като столове, пейки, маси и др., доброто осветление и преобладаващия зелен цвят, който символично свързва парка с природата.  

Разбира се, не са и малки трудностите пред инициативата Underline, а именно да се координира живота на натоварено метро движение с паркова площ със собствена програма в плътно заселен квартал. “Наличието на красиво и облагородено място не е достатъчно за неговото успешно развитие, важно е също съдържанието, което то предлага”, казва Мег Дели. Не липсва инициатива и в тази посока и при бърз преглед на събитийния календар на Underline се забелязва програма, която е насочена към разнородна публика  – от семинари как да караш скутер безопасно или турове за различни възрастови групи, през йога и др. спортове, до представяне на публично изкуство или срещи с високопоставени лица на теми като например градска мобилност.

 

С Underline проекта Маями се нарежда сред световните градове, които работят с мисъл за хората и природата. Това личи и от ясно заявена позиция в мисията на начинанието “чрез иновативни градски пространства и творческо съдържание да се свържат хората със заобикалящата ги среда и с тях самите”. Резултатът е в унисон с идеята на Ян Геел за постигането на по-оживени, безопасни, устойчиви и здравословни градове в бъдеще. Дано скоро историята има продължение и в градовете по нашите ширини. 

 

Статията е подготвена от нас специално за Капитал.

Фотография: Робин Хил,  предоставена от Underline

 

ЕСТЕСТВЕНИ НУЖДИ

Обществените тоалетни на една държава са индикатор за нейния стандарт на живот както и за положената грижа, приемане и уважение към различните социални групи. Имахме удоволствието да разучим повече и споделим за LIGHT историята на проекта „Токийска тоалетна“, в който освен архитектура с характер, безупречна чистота, мисъл за всякакви нужди и неочакван подход към една банална тема, преобладава най-вече хуманност и стремеж към по-красивото състояние на живот.

Японската “тоалетна култура” е пословична и без еквивалент в света. Нацията, под чиито тоалетни чинии се криe интелигентна електроника, главозамайващи високотехнологични приспособления и умни водни инсталации, е издигнала в почит чистотата и комфорта като форма на гостоприемство и уважение към себе си и ближния. Въпреки това повсеместното използване на обществени тоалетни в Япония страда от колективна стигма за тъмни, мръсни, миризливи и опасни места. В мащабен опит да преобърне тази представа и подобри условията им преди грандиозния (и отложен злополучно заради Covid-19) старт на Летните олимпийски игри 2020, между 2017 и 2019 японското правителство реновира над 300 тоалетни в страната.

Дали вдъхновена от сензационната мащабност на акцията, или съвпадение на времената, но малко след това организацията с нестопанска цел Nippon Foundation предприема впечатляваща трансформация на 17 обществени тоалетни в квартал Шибуя, Токио, чиито резултати разтърсиха света на дизайна. Фондацията работи в сътрудничество с местната община и с частни партньорства. Под името TOKYO TOILET (“Токийска тоалетна”) тя кани 16 водещи архитекти и дизайнери (предимно японци) да преобразуват напълно вида на съществуващите съоръжения и преживяването в тях.

Към момента в “Токийска тоалетна” се четат 16 от най-блестящите творчески умове: тримата японци, носители на престижната архитектурна награда Прицкер (Pritzker Prize), Шигеру Бан, Тадао Андо и Фумихико Маки, както и Су Фуджимото, Тойо Ито, Масамичи Катаяма, Кенго Кума, Джунко Кобаяши, Марк Нюсън, NIGO®, Майлс Пенингтън, Такеноске Сакакура, Кашива Сато, Казуо Сато и Тамура Андо.

Всяка постройка носи своя индивидуалност, съобразена с даденостите на локацията, в която е разположена. Стъпвайки на фундамента – архитектура с характер, безупречна чистота и мисъл за всякакви нужди – проектът е ярък пример за уникален и неочакван подход към една банална тема. Седем от съоръженията са в експлоатация от есента на 2020, а пускането на още такива до края на 2021 е в ход. Те са оборудвани с удобства и услуги като достъпност за хора с намалена подвижност, обгрижване на бебета, санитарни устройства за деца и дори медицинско оборудване. Впечатляващи са и плановете за ежедневна текуща поддръжка, така че да предразполагат към удобство, сигурност и гостоприемство за следващия посетител. Високото качество на изпълнение – като материали и детайли в дизайна – противодейства на конвенционалното възприятие на обществените тоалетни, дотолкова, че те се превръщат в забележителности и места за отдих извън очевидната си функция.

Правото на тоалетна е неотменно такова на всеки. Средно по седем-осем пъти на ден. Но според доклад на UNICEF и Световната Здравна Организация от 2019 г. от 7.8 милиарда население на планетата около 2 милиарда нямат тоалетни, а 4.2 милиарда нямат достъп до чисти такива. Статистиката води след себе си съкрушителна черна хроника, свързана най-вече с тежки заболявания и ежедневна детска смъртност. В този контекст “Токийска тоалетна” задава ценна посока на размисъл за възможните по-добри обществените тоалетни, един проблясък за възприемане на подобни практики на повече места по света като начин за развитие на обществото, което обхваща уважение към всеки и неговите основни нужди. Оттам и логичното благопожелание – хайде по изненадващ и устойчив във времето начин да запълним липсата на изчезналите или оставени на естествена гибел публични тоалетни в България.

Всички снимки са на Satoshi Nagare, courtesy of the Nippon Foundation.

СКРИТИТЕ БУКВИ

СКРИТИТЕ БУКВИ – ГЛАВА ПЪРВА
През 2018г. на няколко места из София се появяват пейки с формата на 14-те  букви от кирилицата, специално тези без еквивалент в гръцката и латинската азбука – Б, Д, Ж, З, И , Й, Ц, Ч, Ш, Щ, Ъ, ь, Ю, Я. Всяка пейка е обвързана със стихотворение на съвременен български автор. Поставени из различни тихи и закътани кътчета, сред паркове и градини, за да образуват специални места за четене и срещи със съвременната българска поезия, тези градски мебели очароват моментално хората. Дотолкова, че получават различни аколади като Награда на журито за ярки постижения в областта на изкуството и културата на Столична община през 2018 г., участие в първото издание на сборната изложба “Преглед на българския дизайн 2018” (фестивалът МЕЛБА), а от 2019 г. комплектът букви тръгва и по света под името „Българските букви“. Гастролът им преминава през Париж, Берлин, Пловдив и Будапеща. От българското посолство в Рабат, Мароко, изработват свои пейки-букви по подадени скици. 

Ансамбълът от букви-пейки умишлено се поставя в определени части от градовете, в които гостува, за да послужи като убежище от динамиката на улицата и да бъде литературно-поетична платформа, популяризираща българската писменост. Както е заложено още в началото на описанието от самите автори, „Скритите букви“ е пресечната точка между типография, поезия и градска среда. Автори на проекта са Тодора Радева, Боряна Зафирова и Кирил Златков.

„Навсякъде слагахме табели с преводи на съвременна българска поезия и кратка история на кирилицата. Направихме специални поетически четения в Берлин и Пловдив. Проектът ни успя да стигне до много хора, да пресече ежедневните им пътища и, надявам се, да ги изкуши да четат повече съвременна българска поезия.“ споделя Тодора Радева. В основата на проекта стои идеята на художника Кирил Златков, а цялата визуална идентичност тръгва от шрифта му „Комета“. Той е и основата за разработването на самите пейки като 3D варианти на буквите. Техните конструктивни схеми са дело на арх. Иван Иванов. Логото в този първи етап от „Скритите букви“ през 2018 г. е на Велина Мавродинова, а сайтът на „Редизайн“. 

СКРИТИТЕ БУКВИ – ГЛАВА ВТОРА

След толкова силен локален и международен интерес за инициаторите на проекта е ясно, че буквите трябва да бъдат обновени и развити. Получават такъв шанс в края на 2020 след финансиране по няколко големи национални културни програми. Избират да се доверят на Студио FRANK (Костадин Кокаланов и Албена Лимони) с няколко конкрентни задачи – да се разработи мърчандайз, да се оформи поетическата антология, да се изрисуват новите пейки-букви, за да стигнат до същностната им нужда – цялостна нова визуална идентичност, която да съчетава в себе си трите важни елементи на идеята – типография, поезия и градска среда – и която да побира цялото многообразие и различни посоки на проекта. Екипът на FRANK успява да реагира с отворен визуален език, който може да се пренася върху всякакви елементи.

Новият етап от живота на буквите е разкрит пред публика на 11 май 2021 пред Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ със специално събитие – Визуално-поетичен маршрут с участието на съвременни български писатели. През месец спетември отново там ще е премиерата на поетическата антология „Скритите букви“, заедно с 3D мапинг върху фасадата на библиотеката. Но днес, 21 май, те заминават за Брюксел заедно с още четири пейки – Б, Й, Ъ, Я.

„За мен водещо в целия проект е възможността за среща със съвременната българска поезия. При това – неочаквана среща по всекидневните маршрути на хората. Литературата придава ново измерение на идеята,  защото именно поетите са най-добре работещи с езика. А буквите сами по себе си не означават нищо, ако не образуват думи и смисъл,“ мотивира инициативата си Тодора Радева. За нея най-важният урок от този проект е – че е възможно! „Възможно е да се преодолеят административни пречки; да се балансира между различен тип творци и изпълнители; да се работи едновременно с национални институции, местни и международни партньори; да се създаде дълъг, устойчив и развиващ се във времето проект.“

Проектът ще продължава да живее на страницата hiddenlettersbulgaria.com. Предстои и представяне на поетическата антология на фона на 3D мапинг с Полина Герасимова от Poliforma, както и целия мърчандайз към проекта – картички, тефтери, тениски, торби, принтове и плакати.

ДИЗАЙН БЕЛЕЖКИ ПОД ЛИНИЯ – РАЗГОВОР С КОСТАДИН КОКАЛАНОВ, СТУДИО ФРАНК

Разкажи ни за дизайн концепцията зад новата визуална идентичност: Приемането ни по начало в екипа като партньори, а не като доставчици, доведе и до дадения разултат, който наблюдавате, защото бяхме оставени напълно свободно да направим своя интерпретация на основния смисъл на проекта, а именно „пресечна точка между типография, поезия и градска среда“. Това, което виждате, е съвместното съществуване на три групи от визуални елементи при правила, които варират или тотално са нарушени на моменти. Групите са 1). равнинни проекциии в изометрия на обемните букви от различни гледни точки, които най-често са части от траектория, която „наблюдателят“ описва около тях 2). Фрагменти от фотографски документи, архиви от няколко града в Европа, направени в продължение на много години от фотографът и много близък приятел на студиото  – Десислав Лилков, както и 3). Ръкописни следи, шарки, които представляват графични резонанси на градската картина. 

За нас беше важно да развием отворена система, която може да генерира множество резултати върху няколко основни принципа. Така една от опорните точки на графичния дизайн на „Скритите букви“ е и монохромната гама и изборът на един доминантен цвят, което пък беше напълно субективно и произлиза от възхищението ми към цветовете, които изникват преди залез. Тогава зелените тонове са особено дълбоки и сложни, а, нека кажем, това синьо-лилаво е в сенките на сградите и улиците.

Как протече самия процес на работа? Има важен аспект в този проект и той е, че знаците от Kometa Heavy са в основата на смисъла му. Пейките все пак са екструдираните му знаци. Проектът существува около популяризирането на кирилицата и българската култура, така че Kometa Unicase Heavy ( https://bit.ly/3tSLa07 ) беше една от дадености, с които трябваше да боравим. Тогава някъде се попитахме „А няма ли да е смислено тогава, ако графичната идентичност на проекта всъщност е комбинация на съдържанието от три източника, което да е буквалката илюстрация на описанието му?“. Така че колкото повече мислехме в тази посока, толкова повече започвахме да вярваме, че точно това трябва да се проучи и има смисъл да бъде така.

Директно се обърнах за фотографски материал към Десислав, който познавам от много години вече и чиято работа чувствам толкова близка, че сякаш е това, което аз бих направил, ако боравих с неговите изразни средства. Той ни предостави фрагменти от архивите си, между които има голям времеви диапазон. Примерно, софийските кадри са от преди повече от десет години и присъстват сгради, които вече не съществуват (композицията с буквата Щ показва тухлената сграда до Гьоте Институт на бул.Дондуков).

Калиграфските композиции всъщност са по-точно ръпокисни шарки, защото нямат претенция за някакво изящно изпълнение, отколкото беше важно повече да носят усещане за свободен почерк. Бяха създадени множество композиции и се групираха с фотографските фрагменти в търсене на интригуващ сбор. Сякаш написаното е в резонанс с видяното.

Проекциите на обемните букви, както споменах, са променящата се гледна точка към обекта при движение около него. Това маркира отрязък от време, в който зрителят и обектът пейка са във връзка.

Държахме резултатът да е комбинация, а не смесица от отделните си части и всяка група да съществува отчетливо.

 

По какъв начин си сътрудничихте с останалите артисти и поети, участващи в проекта? Най-вече имах близка връзка с конструкторите на новите пейки от http://woood.co/ както и с Боряна Зафирова, която отговаря за художествената част и изработката на новите мебели. Беше планирано аспекти от графичния стил да бъдат адаптирани върху обемните букви, така че там имаше множество идейни и технически въпроси, които трябваше да решим. Два дни плътно бях с тях в работилницата, за пренесем фрагменти от една от ръкописните шарки по обема на пейките. Винаги е приятно да работиш по реална физическа реализация. Друго подобно приятно усещане е да вземеш реализирани печатни материали и да помиришеш мастилата и да видиш как се държат на светлина. Лилавият цвят беше намерен и по pantone и по RAL, но за самите пейки решихме все пак да сме по-сдържани, нищо че графиката им е доста интензивна.

Какво ни предстои да видим и преживеем с новата идентичност на Скритите букви? Реализациите по проекта са в началната си фаза все още, комплектът пейки предстои да се завърши и да поеме по пътя си, за да се върне на есен в София, когато ще има премиера на поетична антология, по която работим в момента. Също така за септември https://poliforma.net/ ще разработят mapping на Националната библиотека, който също ще взаимства логики от нашата работа. Ние също сме любопитни за оживяването в движение на проекта, защото всъщност той логично трябва да съществува в движение. Тодора по начало искаше да развием серия от качествено произведен и функционален мърчандайс, така че предстоят още реализации. Два дизайна за тениски бяха произведени в ограничена серия, но сега се организира по-голям тираж. Заедно с lodkata.com ще бъде създаден и тефтер или серия от тефтери, които да носят тяхното високо качество и нашите дизайн решения. Все пак всички тези идеи са план, по който работим, но не са факт все още.

Имаше ли творчески идеи, които не успяхте да реализирате и от които трябваше да се откажете? Разбира се, винаги има. Дори през годините има едни и същи идеи, които така и не могат да се реализират заради време и бюджет. Не само за проекта сега, а принципно. Когато имаш изяснена концепция, е лесно да започнат и свободните мечти „а какво щеше да стане, ако примерно…“ и така нататък. Все пак по начина, по който партнираме с екипа на проекта, си мисля, че нещата са в процес на разработка и могат да се появят нови реализации, за които не сме говорили до сега. Да видим.

 

Фотографии и визуализации: Архив Скритите букви

ТВОРЧЕСКИ НАМЕСИ

Как може да се развие едно наситено с богата история и с много потенциал място в сърцето на града, белязано по настоящем от сериозен отлив на бизнес и човекопоток?

Търсенето на варианти за облагородяването на чаровния габровски Шести участък се превърна в ангажиращо приключение за активни хора с различни професии, способности и мечти предната седмица. Студио Комплект и Община Габрово организирахме заедно онлайн хакатон Промяна за Шести участък, който отбеляза и важен етап от дългосрочния международен проект Креативни индустрии за нови градски икономики в Дунавския регион (CINEMA), в който сме партньори за България.

В рамките на три дни хакатонът постави на изпитание и тества визиите на двайсетината участници, разпределени в три отбора. Всеки бе напътстван от фасилитатор, както и подпомогнат с преразглеждане на идеите си от специалисти-ментори (културният мениджър от Велико Търново Галин Попов, софийският архитект Делчо Делчев и бизнес консултантът от Варна Неви Коева). С разкази от първо лице се включиха и собственици на бизнеси, които дълги години допринасят за обживяването на Шести участък.

Взимайки предвид даденостите – идеална централна локация, богато историческо наследство и предприемчиви и отдадени на каузата участници, хакатонът успя да генерира три различни, но и допълващи се концепции, които да дадат тласък за развитие на Шести участък чрез въвличането на иновативния потенциал на творческите индустрии. Предложените решения се фокусират върху устойчивото и атрактивно привличане на посетители (местни и гости на Габрово) като начин за подкрепа развитието на търговията на дребно и малкия бизнес и ултимативно в дългосрочен план – съживяването на района като ключово градско пространство, притегателна точка в Габрово.

Отбор „Ковачите“ спечели първо място с предложението „Дом 6“. В същността си те търсят оформяне на открити пространства с градски мебели и арт инсталации, превръщането им в място за събития и уникални преживявания. Според идеята им ще се обособят функционални зони, подходящи за кулинарни и артистични събития на открито, тематични работилници, запознаване с истории от миналото на квартала. Ще се създадат условия за креативен туризъм. Ще бъдат привлечени клиенти на съществуващите бизнеси в квартала и ще се стимулира създаването на нови търговски дейности.

На второ място се класира отбор „Споделена емоция“ с 62 точки и предложението „Яви се в участъка“. То е свързано с провеждане на едномесечна пилотна програма от събития в квартала с различни акценти. Идеята се върти около привличане на внимание върху квартала и превръщането му в по-видим. Намерението е чрез общи събитийни преживявания да се сплоти местната общност.

Предложението „Всичко 6“ отреди на отбор „Дюкян“ третото място. Участниците излазоха с предложение за обживяването на пет изоставени и празни места с конкретни бизнеси като място за крафт бири, работилница за стъкло, модно ателие, малък сладкарски цех и мъжка бръснарница. Наред с тях едно основно ядро – „дюкян“ ще служи за продуцирането на културно съдържание, което да обединява собствениците на бизнеси и живущите в срещи и разпространение на информация за инициативи.

Единият от менторите, арх. Делчо Делчев, дава плътно обобщение на процеса и работата: „Изключително смислено събитие и силен брейнсторминг! За поставения срок и цели, екипите се справиха чудесно, а те не бяха предварително сработени. Трите идейни концепции са различни, но допълващи се, които заслужават да продължат да се развиват!“

Хакатонът завърши с награди, сред които поръчания специално от нас принт от габровския дизайнер и график Мирослав Живков – Джингиби, собственик на No Point Atelier. Ръчно отпечатаните визуализации – авторска интерпретация на Шести участък са вдъхновени от отчетливи за мястото архитектурни мотиви.

Следете новини за следващото развитие на проекта тук и на страницата на нашите партньори Община Габрово.