ХАКАТОН: ПРОМЯНА ЗА ШЕСТИ УЧАСТЪК В ГАБРОВО

Община Габрово и Студио Комплект канят иноватори, предприемачи, урбанисти, представители на креативните индустрии, граждани и други заинтересовани лица да се включат в онлайн хакатон и да работят по предизвикателството за съживяването на икономическия, културен и туристически потенциал на Шести участък. С идеите си участниците ще допринесат габровския централен квартал отново да стане атрактивна притегателна точка на града. Пилотната локация е първият търговски, административен, образователен и духовен център на Габрово, оказал влияние върху живота на местната общност от XVIII век до нашето съвремие.


В рамките на три дни участниците в хакатона, разпределени в три отбора, ще подготвят конкретни предложения. Те ще работят по предизвикателството „Подкрепа за съществуващия бизнес в Шести участък и привличане на нов посредством креативните индустрии“ с фокус върху подобряването на външния облик на квартала (визуална идентичност, градски мебели, стени, пространства, вкл. осмисляне на празни сгради/части от сгради, културни и творчески събития); създаването на активна общност за устойчиво развитие на локацията и подкрепата на бизнеса в условията на Ковид-19. Отборите ще бъдат съветвани от ментори с опит в областта на маркетинга, бизнеса, творческите индустрии и развитието на градска среда.
Желаещите да се включат в хакатона трябва да попълнят онлайн формуляра.

Крайният срок за регистрация е 23:59 ч. на 3 февруари 2021 г. Подборът на участниците се извършва от организаторите съобразно компетенциите и опита на кандидатите.
Събитието е част от международния проект „Креативни индустрии за нови градски икономики в Дунавския регион“ (CINEMA), финансиран по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“ (INTERREG).

НОВИ МОДЕЛИ НА ЕЖЕДНЕВИЕ: НАПРАВЕНО В КЮЧУКА

Честито начало на учебната година. Официално и някак повелително датата налага завръщане към работната рутина и продуктивността. Нашата включва приоритетно активна подготовка на програмата на третото издание на фестивала за дизайн в София МЕЛБА. Като заявка за предстоящото в съдържателната част продължаваме с инициативата Нови модели на ежедневие. Чрез нея поставяме на фокус местни дизайнери и екипи и начините, по които те правят опит да оформят нашето бъдеще към по-добро. Използваме случая да благодарим на всички, взели участие и споделили своите идеи.

Направено в Кючука е марка от серия продукти, създадени от отпадъчни материали. Повод за тяхното производство е Know-How Show-How – международната академия за креативно мислене и дизайн процеси, която изследва ролята на дизайна и изкуството като средство за културна и социална трансформация. Стартирала през лятото на 2015г. в София, нейните последни две издания (2018г. и 2019г.) бяха посветени на изследването на квартала в Пловдив Кючук Париж, сред чиито резултати е и серията продукти. Проектът застъпва актуални теми, свързани с идентичността на мястото и неговите ресурси и участва в програмата на Пловдив 2019 – Европейска столица на културата.

Дима Стефанова – идейният и организационен двигател на лятната академия Know-How Show-How – ни разказва подробно за мотивите и целите на Направено в Кючука. Като дизайнер тя се е посветила на уместни визуални провокации, които водят до отдаване на почит на занаятчийските традиции и уменията на талантливи майстори, на преизползване на материали и грижа за средата. Чрез международната лятна академия тя успява да срещне различни млади творци (дизайнери, художници, архитекти, инженери) с международни експерти, местни занаятчии и индустрии в серия от образователни и културни програми за изследвания и обучения. Програмите включват семинари, теренна работа, експертни срещи, лекции, работилници, презентации, изложби, прожекции на филми и пърформанси.

Кое провокира работата ви в квартал Кючук Париж? Имате ли лични връзки с него? Защо смятахте за важно да се обърне внимание на него?
Направено в Кючука е марка на серия от продукти, създадени на територията на квартал Кючук Париж (Малкия Париж), разположен в южната част на град Пловдив. Продуктите са произведени изцяло от остатъчните материали и опита на месните индустрии. Марката е резултат от двугодишно проучване, състояло се в рамките на лятната програма за креативно мислене и дизайн процеси Know-How Show-How в контекста на нейното четвърто изданието “От Кючука до Париж”, което бе част от културната програма на Пловдив 2019 – Европейска столица на Културата.

Проведеното проучване бе фокусирано върху промишления отпадък на месните индустрии, които остават от техните производства и имаше за цел да съберат база данни за видовете остатъчните материали, заедно с информация за
тяхната техническа база и опита им. Негова крайната цел бе да организира събраните данни в информационна система, наречен “инвентар”, която да бъде основа на специфичен дизайнерски подход, стимулиращ създаването на устойчиви
продукти и иновации.

В разработения подход ресурсите и познанията на местните производители и занаятчии се използва пряко в дизайнерския процес, а резултатът се обуславя изцяло от уникалния характер на мястото, условията в него и неговите потребности. Характерното за него е комбинирането на налични материал в конкретни решения. Тук се тръгва вместо от стандартното „имам идея, да видим как да я осъществя“, от “как да усвоя наличните ресурси в полезен продукт” и едва в процеса на съчетаване проектът добива очертания.

Разработената серия от предложения е създадена на принципа на описания подход и представлява колекция от
прототипи, разработени и произведени от учасниците в програмата на KHSH.

Колекцията се състои от:
– многофункционална мебел от хартиени тубоси
– мобилна люлка от хартиени тубоси
– серия декоративни завеса от поликарбонат и полиетилентови ленти
– декоративен шаблон и шрифт
– моливник от хартиени тубоси и кожа

Изборът на темата, свързана с промишления отпадък, бе мотивиран от засилващите се екологични и социални проблеми, произлезли освен от изчерпването на земните ресурси и тяхното преработване, така и от икономическите и социални последствия, свързани с прекъсването на трансфера на локалното знание и опит. В ролята си на дизайнери се чувстваме отговорни за формирането на бъдещето и като образователна платформа се стремим да намерим отговори и решения на актуални обществни въпроси чрез разработването на нови перспективи, дискусии и модели за проектиране и производство в нашите програми.

Виждате ли развитие на проекта в други места с подобен контекст?
Разработеният в програмата метод може лесно да се приложи и в други населени места в по-голям или в по-малък мащаб.

Какви бяха реакциите на публиката?
В края на лятната програма през 2018 г. ние организирахме представяне пред обществото, за да споделим своите открития и постижения с местната общност, включително и с организациите, които взеха участие в процеса. Общата енергия на всички тези участници беше силно осезаема, докато хората разказваха истории и обсъждаха изработените прототипи. Най-впечатляващо бе колко бързо всички разбраха дизайнерския процес и потенциалното му въздействие върху квартала.

Търсите ли си сътрудници/колаборатори/партньори и с какво биха ви били най-полезни/от какво имате най-сериозна нужда, за да репликирате идеята и на други места?
Партньорствата за нашата организация и проекти са от жизненоважно значение, те осигуряват освен достъпа и връзката с локалната общност така и контекста на нашите програми. Най-много би ни помогнало съдействието на общинска организация, която да ни осигури връзка с местните фирми и културни оператори, да ни предостави физическо пространство и ресурси, за да можем да привлечем най-подходящите експерти и професионалисти.

КРЕАТИВНОСТ В УСЛУГА

Щастливи сме да обявим партньорството ни в международния проект Креативни индустрии за нови градски икономики в Дунавския регион – CINEMA. В него сме част от разнороден консорциум, чиято многостранна експертиза гарантира приложението на широк спектър от умения и знания и трансферирането им в полезно и с положителен отзвук сътрудничество.

Накратко проектът се занимава с обновяването и активирането на неизползвания потенциал на централните градски части, изоставени в резултат на различни фактори – индустриално преобразуване, промяна в навиците на потребителите и нарастване на населението в предградията и крайните квартали. Този „ренесанс“ се осъществява с дейното участие на творческите индустрии и тяхното благотворно взаимодействие със заинтересованите страни – от търговци и предприемачи, през културни оператори до политици. 

Ние обединяваме сили с Община Габрово, с които работим заедно по обновяването на квартал Шести участък, разположен в старата централна градска част на Габрово. Процесът минава през няколко етапа – извършване на проучване на локацията (предизвикателства и потенциали), набелязване на механизми и инструменти за разрешаване на проблемите, приложението и тестването им и изготвяне на съвети и удачни подходи за бъдещо възприемане и от други места.

Ситуацията с Covid-19 налага осъществяването на дейностите по проекта засега изцяло онлайн. CINEMA имаше свое официално представяне на престижния годишен Европейски форум Alpbach, създаден още през 1945 г. като интердисциплинарна платформа за наука, политика, бизнес и култура. Презентацията начерта основните мотиви и амбиции на CINEMA и остави вратата отворена за сътрудничества и съвети. Ден след това (26.08.2020) се проведе онлайн конференция за официалното стартиране на проекта пред всички партньори, където наред с плана на действие и прегледа на задачите имаше и упражнение за проясняване на посланията към разнообразните публики.

На добър час и нетърпеливо очакваме благотворното развитие на дейностите по CINEMA и трансформацията на Шести участък в Габрово.

БИТКА НА ГОДИНИТЕ

Всичко ще е наред. И тази година. Удобно разграфеното време в дни и месеци мести състоянието ни напред и дава подходящ и благосклонен повод да бъдем оптистични, да очакваме предстоящото и да анализираме с леко снизхождение и спокойствие отминалото. Ето какво успяхме да свършим (разбира се, с помощта на ценни сътрудници и партньори) през 2019 г., за да я затворим в мир и да се насочим с обозрима вяра в реализирането на мечти и настоятелни задачи от близкото бъдеще.

САМОИНИЦИАТИВИТЕ

МЕЛБА

През 2017 професионалният ни живот стана по-сладък с въвеждането на инициативите за дизайн МЕЛБА. В своята втора пълноценна година от съществуването си обогатихме динамичния онлайн АРХИВ с нови профили на дизайнери, осъществихме пет издания на формата Мелба на живо, две от които за първи път извън София – в Пловдив и в Бургас, както и направихме – второ издание на фестивала за дизайн в София – Мелба.

Петте издания на Мелба на живо се радваха на чудесна аудитория, на разнообразни теми и на зареждащи със своята дейност участници, които щедро споделяха опит и творчески идеи от света на графичния дизайн, илюстрацията и анимацията, интериорите и архитектурата, модата и продуктовия дизайн, типографията и артистичните инсталации. Всяко издание оставяше и малък спомен на публиката със специално подготвен подарък от някой от дизайнерите-участници, реализиран с подкрепата на нашия устойчив партньор Fashion Days. Очаквайте скоро и първото за 2020 издание на формата. Приканваме ви и да се запишете за бюлетина ни на melba.bg – поддържаме го само по същество и изпращаме при повод.

Второто издание на фестивала за дизайн в София – Мелба  разшири програмата си с нови формати като кино (6 документални филми за дизайн, архитектура и изкуство) и музика, премести симпозиума в двойно по-голяма зала, където приветства съвременни кумири на дизайна и визуалната култура, както и видя подбор от 32 проекта на български автори, реализирани пред последната година, в изложбата Преглед на българския дизайн 2019.

 


 

ПЛОВДИВ ЗА ВКЪЩИ

През последните две години активно се занимаваме и с предизвикателното приключение с неочакван край – създаването на нови сувенири от български визуални творци за Пловдив – Европейска столица на културата 2019. Основните ни търсения се фокусираха върху прекрояването на възприятието за сувенир. Затова и поканените автори зад реализираните сувенири идват от различни творчески сфери като мода, архитектура, илюстрация, графичен дизайн, фотография… Това бе важен урок и интересен експеримент за нас – можем ли да стигнем до типичния формат на сувенира (малък, преносим, евтин, масово производство) със силно съдържателно лице. Обектите са в разпространение от април 2019 и могат да се разгледат на сайта на проекта, както и в подбрани локации за продажба в София и в Пловдив. Сувенирите предизвикаха и непреднамерена и разгорещена дискусия в медиите заради близалката по подобие на паметника Альоша с автори Мисирков/Богданов и с провокация относно надционалната позиция спрямо наследството от паметници от социалистическото минало и тяхното възможно настояще. Опитът ни да зададем нов формат на стериотипния образ на сувенира продължава да съществува, както и желанието ни да има продължение.

 


 

СЪТРУДНИЧЕСТВАТА

ОБЩИНА ГАБРОВО

За нас е важно да участваме, да окуражаваме и да подкрепяме с всички сили опитите жизнената ни среда да се превръща в по-смислена, в по-разбираема, в по-приятна, достойна и хуманна. Община Габрово е много активна в работата си и желанието си да внася положителна промяна в града. В края на 2018г. бяхме поканени да поставим началото на дългосрочен процес за обновяване на визуалната комуникация на общината. Многопластовите образи и фрази, свързани с Габрово, го съотнасят към град на хумора, на индустрията и на географската му централна локация. Валидни и досега, те обаче се нуждаят от преосмисляне и преформатиране в адекватни и атрактивни за настоящето (и бъдещето) послания на български и английски, чийто отзвук и влияние е разбираем за гражданите, за неговите посетители и за потенциалните инвеститори. В първия етап от този изискващ и отговорен процес направихме анализ на даденостите чрез неформална анкета и срещи на живо с гражданите, официално национално проучване и обобщение на резултатите, както и поставихме ясни насоки каква е да е втората стъпка. Може да разберете повече тук.

 


ХАВАС / БАУМИТ – ФАСАДА НА ГОДИНАТА

Рекламна агенция Havas Worldwide Sofia ни покани да работим заедно по осъществяването на мащабното и важното за  Баумит България събитие – Фасада на годината. Ярката церемония отбеляза постиженията на местни архитекти, строителни компании и инвеститори и последващото им участие в международния конкурс на марката. Подбрахме звезден екип от сътрудници (благодарим ви Героги Тенев, Ева Вентова, Форматик, Пламен Босев, Иван Цуцуманов, Калин Николов, Милен Данков, водещите Станислава Айви и Димитър Павлов, Белослава и група) за истински звезден завършек на годината.

 


ПАРАГРАФ 42 / CANON БЪЛГАРИЯ

Canon България и ПР агенция Параграф 42 ни поканиха да сме водещи в събитие за лансирането на широкоформатните машини за цифров печат на марката към подбрана аудитория. За нас бе удоволствие да работим с арх. Мариана Сърбова, която представи един от своите проекти като пример за възможностите за персонализиране на творческите идеи и реализирането  им върху красиви и все още малко популярни повърхности. В статия и на живо ние говорихме за атрактивността и неповторимостта на подобни дизайнерски и интериорни решения и тяхното популяризиране у нас.

 


УЧАСТИЯТА

See It Be It Bulgaria

Още в началото на 2019г. се появихме на сцената на SeeItBeIt Bulgaria в тяхното издание, посветено на жените и културата, за да разгледаме темата през призмата на жонглирането и балансирането на професионална отдаденост и личен живот. На фокус бе креативният стимул зад работата ни, визуалната култура като платформа за обществено извисяване, силните и независими жени, които са ни отгледали и възпитали като такива, и това, което ще завещаем на нашите деца (все момичета) като невидим код на доблестно и достойно поведение.

Open Art Files: Записки и бележки под линия

Културата в Пловдив имаше силна година и сме горди, че освен със самоинициирания проект Пловдив за вкъщи, успяхме да влезем в наситения календар от събития и с участието си в сборната изложба Open Art Files: Записки и бележки под линия в галерия Капана. В съдържателната част на експозицията свое място намери Преглед на българския дизайн 2018, който подготвихме за първото издание на фестивала Мелба. Благодарим на куратора Вера Млечевска и на организатора фондация „Отворени изкуства“ за включването в сборния и мултидисциплинарен поглед към въпроси, свързани със съвременната ни визуална култура. Тук може да видите запис и от нашата среща-разговор с основна тема дизайн, която бе сред съпътстващите събития на изложбата.

ДАРИК – 40 до 40

Ето ни и сред отбраните българи с позитивен принос за обществото в сезон 6 на инициативата на ДАРИК – 40 до 40. Тази безспорна чест е придружена и от неотменната отговорност как вършим работата си и как я развиваме, така че да има смисъл за повече хора и благотворен отзвук в живота им. Предлагаме ви да гледате интервюто на Бояна Гяурова по повода тук.

СПИСАНИЕ ЕВА

В своя януарски брой от новата готина списание ЕВА ни поставя сред 20-те, “които през следващите 12 месеца …ще сбъдват мечтите си през 2020 година и ще променят обстановката в България и извън пределите на страната към по-добро.” Смирено благодарим и дано отговорим на високите очаквания.

 


Приветстваме 2020. Надяваме се да продължим да надграждаме професионалните си изяви с уважение и отговорност към публиката и средата. Тази година празнуваме и пет години Студио Комплект – сериозен повод за равносметка и добри намерения.

БЛАГОДАРИМ

На вас. Вашият интерес към работата ни е храната, която ни дава сили и мотивация да продължаваме напред.

На всички наши съмишленици, участници и творци, които се впускат заедно с нас в професионални приключения с желание, търпение и доверие. Без тяхното участие в поръчани проекти или изложби и лекции, нашето съдържание щеше да е без смисъл.

Очакваме с вълнение предстоящото и ще се радваме да растем заедно.

Адриана Андреева и Бояна Гяурова / Студио Комплект

ВТОРИ ФЕСТИВАЛ МЕЛБА

Миксирането на дизайн дисциплини и тяхното отражение в ежедневието отново е в основата на второто издание на фестивала за дизайн МЕЛБА. След усилена подготовка можем с вълнение и гордост вече да споделим първи щрихи от програмата на събитието. Съдържанието е мотивирано от желанието ни да срещнем публиката с качествената, стойностната, необичайната, въздействащата и променящата към по-добро сила на дизайна. 

Фестивалът е структуриран в няколко основни формата:

Международният симпозиум с лекции от изключителни специалисти зарежда със знания и различни перспективи  на 9 ноември / събота от 10:00 до 19:00 часа в Зала 6 на Националния дворец на културата (НДК). Обявяваме и първите четири имена от гостите ни като всеки един от тях вече е оставил отчетлива и ярка следа в съвременната визуална култура. Специално за симпозиума пристигат основателите и лидерите на швейцарското студио за типография Grilli Type, московчаните-специалисти в създаването на бранд идентичност Shuka и многонаграждавания за своята отдаденост към устойчивост и организиране на материалната среда Maarten Gielen от белгийския колектив ROTOR. За първи път разнообразяваме представата за дизайн и с поглед към социалния активизъм през улично изкуство с ирландския мултимедиен артист – Джо Каслин. Очаквайте скоро повече подробности за тях и за останалите имена от програмата ни.

В тон с миналогодишната ни амбиция да представяме значими и оригинални проекти на български дизайнери от последната една година, отново подготвяме селекция на продукти и инициативи на напредничево мислещи творци в няколко основни категории. Откриването на изложбата Преглед на българския дизайн маркира и старта на фестивала на 7 ноември / четвъртък.

Новото в това издание е подборът от документални заглавия, посветени на изкуство и дизайн. Сред тях са придобили широка популярност филми, които за първи път стигат до софийска публика, като например Rams на Гари Хастуит с амбициозен портрет на иконата в продуктовия дизайн Дитер Рамс и посветения на 100 годишнината на най-важното течение в дизайна – Баухаус – Bauhaus Spirit.

В продажба са първите ранни билети за фестивала на по-ниски цени – пакетна от 100 лв. за Международния симпозиум, пет филмови прожекции и откриващо парти с DJ; и единичната цена за симпозиума – 80 лв. Билетите са достъпни ТУКПодробности за програмата на фестивала ще бъдат разкривани всеки ден на Facebook страницата и на melba.bg

Ще ви очакваме.


Melba Sofia Design Festival е част от Инициативите за дизайн МЕЛБА и са продължение на лансирания в края на 2017 г. от Студио Комплект в партньорство с NEXT-DC и Столична Програма Култура “Динамичен архив за български дизайн МЕЛБА” | melba.bg. 
Международен Симпозиум 9 ноември 2019 | събота
Изложба Преглед на българския дизайн 2019 7 ноември – 17 ноември 2019 г.
Филмова програма 8-30 ноември 2019 г. / в Генератор
Идея и реализация фестивал: Studio Komplekt
Съорганизатор и визуална идентичност: NEXT-DC
Партньор Архив и Изложба: Софийска Община Програма култура и SiteGround
Партньори Симпозиум: 
EpayGo
FontFabric
Embassy of Ireland Sofia
Polish Cultural Institute 
Goethe Institut
Чешки център
Instituto Cervantes Sofia, Embassy of Spain
Goethe Institut
Официален превозвач: Bulgaria Air
Партньор Филмова програма: Fashion Days и Goethe Institut

ГАБРОВО ТЪРСИ

В края на миналата година Община Габрово ни покани да съставим план на действие и да реализираме проект за нова визуална идентичност на града. В подготовката ни са заложени проучвания, които ще завършат с извеждането на отчетливи послания за силните страни на Габрово. Следващата стъпка е визуалната реализация на тези послания и тяхното имплементиране в атрактивен и ясно комуникиращ града брандинг.

Изключително горди сме, че участваме в подобен знаков и смислен проект, чийто потенциал да повлияе на позиционирането на Габрово като важен център за бизнес, култура и туризъм е безспорен и разчитащ на смесването на различни похвати и дисциплини, свързани с културен мениджмънт, визуално творчество, маркетинг и пр.

Първа стъпка от задачата да се подобри разпознаваемостта и повиши популярността на Габрово чрез градско брандиране, което динамично да отразява положителни страни и потенциал за добро място за живот, бизнес и туризъм, е определенянето на посланията, представящи Габрово у нас и в чужбина. За целта имаме нужда от вашето мнение – независимо дали сте от Габрово, само сте посещавали мястото или без каквато и да било представа за града. Каним ви да се включите в специално подготвената анкета на този линк. Благодарим предварително за отделеното време.

За да изградим максимално адекватна представа за Габрово, паралелно с провеждането на онлайн анкетата, организираме и срещи на живо с представители на различните сектори в Габрово. Те са отворени за посещение и включване от страна на всеки с интерес да допринесе към процеса или да разбере повече за него. Следете нашия сайт и този на Община Габрово за повече информация относно тема, гости, място и час на провеждане.

Контекст на проекта и мотивация:
Понастоящем 74% от жителите на Европейския съюз живее в градове. Защо някои от тях са по-разпознаваеми и атрактивни от други? Възможно ли е създаването на отчетлив и силен градски имидж да спомогне за по-високото качество на живот, засилването на посещаемостта, разкриването и захранването на скрити заложби, задаването на положителна тенденция за концентрация от разнообразни социални и културни инициативи, предлагането на възможности за развитие на нови бизнеси?

Засиленото урбанизиране на населението поражда логична конкуренция, която води след себе си нуждата от стойностен и силен имидж. В този смисъл Габрово предприема съвсем закономерна стъпка за обновяване на своя имидж, насочен към различните достойнства на града и предизвикващ интерес към него. Градът търси динамичен и отворен за развитие във времето образ, който повишава самочувствието на габровци, приветства нови жители, бизнеси и посетители, преглежда наследените богатства с уважение, но и смело приема предизвикателствата на настоящите тенденции и международни стандарти и изисквания.

Основният мотив в изграждането на комуникационна стратегия за Габрово е градското брандиране като начин за промотиране на силните страни на едно място и консолидирането на жителите му около безспорните позитиви, които то предлага. Работата по изграждането на отчетлив имидж ще свърже хората и положителните дадености на мястото в хармонично единство като оптимален вариант за използване на всички налични ресурси на града. Значението от подобен процес обхваща аспекти като нарастваща конкуренция за ресурси, инвестиции и туризъм, както и за решаване на спешни градски въпроси като социално изключване и културно разнообразие. Това многопластие на градското брандиране го превръща в необходима и изпълнена с голям потенциал мисия в позиционирането на Габрово на местно, национално и международно ниво.

Габрово притежава съвкупност от безспорни положителни дадености като богата природа, чист въздух, разнообразни възможности за отдих, централно национално позициониране, индустриално наследство и обвързаност с технологии, инженерни науки и иновации, предприемаческо средище, културно наследство, място за хубав и качествен живот както за млади семейства, така и за възрастни хора, симбиоза между тишина и спокойствие и активни занимания (бизнес, спорт, пътувания…) и други. Нашата задача е да ги консолидираме в общи, силни, четими, разбираеми на много езици и пред различни публики послания, които да създадат разпознаваем градски образ, усещане за благополучие, високо качество на живот и удовлетвореност.

Със специални благодарности към Борислав Домусчиев / cQuest за оказаната подкрепа при реализирането на анкетата.

ПЛОВДИВ ЗА ВКЪЩИ

След повече от година активна работа по разработване на сувенири в серия за Пловдив, сме готови да обявим тяхното разпространение на осем локации в града. Проектът е част от официалната програма на Пловдив 2019 – Европейска столица на културата.

Нашата отправна точка бе представянето на различен поглед към масово разпространените сувенири, чиито клиширан образ е по-често затворен в производство без специален художествен подход. Решихме да включим и въвлечем съвременни български визуални творци в темата, за да добавят качествен дизайн и смислена интерпретация.

ПЛОВДИВ ЗА ВКЪЩИ ни научи на важни уроци: реализирането на една идея от концептуална до такава за масово производство и търговска дейност е трудно начинание, което често включва разочарования поради финансови ограничения, компромис с материали и краен резултат. Асортиментът, изцяло произведен в България, е далеч от първоначалната ни амбиция, която привличаше повече участници и посоки на развитие на идеите за сувенири за града.
ПЛОВДИВ ЗА ВКЪЩИ е далеч от перфектен. НО е нашият категоричен принос в посока на разнообразяване и въвличане на мултидисциплинарни подходи в сувенирната индустрия тук.

Участници в проекта са различни визуални творци със своеобразен артистичен поглед. Благодарим отново за доверието да се впуснат в този творчески експеримент:

Нева Балникова / бижутер – ключодържател Локация Старата къща.

арх. Пенка Станчева и Розалина Буркова – магнит Тепета.

Мисирков/Богданов – близалка Альоша.

Артелие и Николета Носовска – чанта и калъфка за възглавница в едно Калдъръм.

tochka & tochka – порцеланова чаша Панорама.

Теодор Георгиев – серия от илюстрации с тема Капана върху тефтери, значки, шоколади и картички.

Следете новини за проекта ни на сайта: www.takeaway-souvenir.com

МЕСТА ЗА ПРОДАЖБА в Пловдив:

Cu29 Coffee&Gallery

Old Plovdiv Boutique Hostel

Wunderbaer – Hills Beer Bar & Shop

Туристически информационен център 

artnewscafe

Отсреща

ПЛОВДИВ ЗА ВКЪЩИ
Автори на сувенири: арх. Пенка Станчева и Розалина Буркова, Артелие и Николета Носовска, Теодор Георгиев, tochka & tochka, Нева Балникова, Мисирков/Богданов.
Автори на визуална идентичност Сувенир за вкъщи: UNIT
Автори на мобилен щанд: Wall Stack
Партньори: B2N – Your 3D Partner и Artnewscafe
Фотография на сувенири: Мисирков/Богданов
Пловдив за вкъщи е част от програмата на Пловдив – Европейска столица на културата 2019.

ОТ АЛЬОША ДО КАПАНА

Студио Комплект отново се впуска в предизвикателно приключение с неочакван край – създаването на нови сувенири от български визуални творци по повод Пловдив 2019. Преди да продължим напред с организацията и реализацията на Пловдив за вкъщи, имаме нужда от вашето ценно мнение.

Включете се в нашата кратка анкета, за да разберем какво бихте искали да видите като сувенир за бъдещата Европейска столица на културата и кои са някои от своеобразните и важни символи на Пловдив.

Благодарим предварително за споделеното. Залагaме на интересни подходи и неправолинейни резултати.

Към АНКЕТАТА.

SEE IT BE IT

Защо е необходимо и важно да говорим за жените в рекламата? Отговор с различни разклонения търсим в програмата See It Be It, която обръща внимание на дисбаланса мъже-жени в рекламната индустрия и стереотипизирането на възприятията по тази тема – както в разпределението на ръководните позиции, така и в рекламните кампании. Зад инициативата стои международният престижен фестивал Cannes Lions, който валидира нейната сериозност и повдига очакванията за положителен и дълготраен отзвук.

Наскоро излезе и вълнуващата новина, че рекламната агенция Noble Graphics осъществява българското домакинство на See It Be It в началото на декември в София. До голяма степен това се дължи на факта, че за първи път тази година в Кан имаше и българско участие – творческият директор на Noble Graphics Мария Милушева. Тя бе избрана за една от 15-те участнички от цял свят в See It Be It на Cannes Lions 2017г. Освен със сериозна доза споделени познания от професионалистките в рекламния бранш от цял свят и с безплатен вход, първото издание на See It Be It Bulgaria ни привлича и с куп други любопитни неизвестни, за част от които говорим с Мария Милушева.

 

За всички по-малко запознати със събитието SEE IT BE IT, моля да пресъздадеш в няколко изречения целта му на съществуване. Кое го прави уникално и важно?

See It Be It е програма на международния фестивал Cannes Lions, която е създадена като отговор на липсата на жени на високи позиции в рекламния бизнес. Всяка година организаторите селектират 10-15 имена сред стотици кандидати от цял свят и им предоставят ексклузивен достъп до фестивала, лекциите, журирането, легендите от индустрията. Реално програмата е напускала Кан само за няколко отворени срещи в Ню Йорк, Лондон и Торонто, и това е първият път, в който се случва в такъв мащаб. See It Be It Bulgaria е уникално пилотно събитие и се надявам скоро да видим формата и в други държави.

Какъв е потенциала на подобни събития да пре-дефинират статуквото?

Количествените натрупвания водят до качествени изменения Колкото по-голям достъп имаме до информация, различни гледни точки и нови практики, толкова повече въпроси ще си задаваме и ще намираме по-добри решения.

Би ли споделила някои успешни примери за осъществяване на горното?

Въпреки че темата за половете не е нова, промяната на статуквото през последните 10 години е незначителна. Разбира се, има и добри примери – кампанията #WomenNotObjects на изумителната Мадона Баджър, насочена към рекламните агенции, както и инициативата Free The Bid, която се стреми да наложи системното включване на жени режисьори, когато се стигне до прословутото „дайте ни 3 варианта кой ще снима клипа“.

Какви са твоите лични амбиции за SIBI в София?

Бих се радвала да видя залата пълна, но далеч по-важно е какво ще последва. Даже отварянето на темата само по себе си би си струвало всички усилия.

Какво да очакваме от SIBI – твоите непременни препоръки и любими лектори?

Ще има представители нa Cannes Lions, както и творчески директори от цял свят. Нямам търпение да видя отново Лизи Хамър, Шахназ Ахмед, Атия Зайди и Барбара Джиканович, с които имах честта да се запозная по-рано тази година. Лекторите от България също са изключително интересни, опитали сме се да поднесем възможно най-различни гледни точки и да покрием много, много теми, които стоят сметени под килима.

Screen Shot 2017-11-14 at 1.30.24 PM

<Визията на See It Be It Bulgaria е дело на българския илюстратор Борислава Караджова.>

Какво се надяваш да “отнесат” като изводи и прозрения посетителите на събитието?

Аз не вярвам в готови отговори и „10 начина да“. Целта на See It Be It е да отключи разговор и да постави някакви факти и цифри на масата. Когато човек знае повече за средата, в която живее и работи, за стереотипите, клишетата и  предразсъдъците, които движат и формират тази среда, тогава може да си даде по-точна представа за пътя, който иска да измине, както и да развие по-добър радар за реалните проблеми и техният произход.

Като успешно реализраща се жена в рекламата в България, какво те мотивира да се занимаваш със SIBI?

Освен че ме срещна с невероятни и много ценни хора, за което съм изключително признателна, See It Be It ми даде нова перспектива върху работата ми и ми позволи да осъзная корена на много от трудностите, които съм имала, както и щастливото натрупване на исторически, културни и лични обстоятелства, които са ме довели до тук. Когато се върнах в България, осъзнах, че трябва на всяка цена да задържа тази врата отворена и за други хора.

Кое те тревожи най-силно понастоящем в българската реклама / ако изобщо? Как би искала то да се промени?

Българската реклама все още не е осъзнала напълно потенциала си да решава проблеми и да променя за добро света около себе си. Добрата новина е, че индустрията разполага с инструментите това да се случи, и най-вече с талантливи, мислещи и креативни хора, от които да тръгне тази промяна.

Как “поддържаш” професионалните си умения и знания?

Чета, слушам, гледам.

Последните ти любими открития за споделяне:

  • Книга – Sapiens, The Good Immigrant, Да четеш Лолита в Техеран;
  • Реклама – Сред фаворитите ми за миналата година са We’re the Superhumans, The Refugee Nation и KENZO World на Спайк Джоунз. 
  • Урок или прозрение – Урокът за 2017: Better done than  perfect. Промени ми живота, честно.
  • Удоволствие от нещо… – Планина и тишина.

Screen Shot 2017-11-17 at 5.37.33 PM

Повече за See It Be It Bulgaria и как да присъствате на събитието на 2 декември – тук.

<Портретът на Мария Милушева е от Радина Ефремова.>

 

Филип Бояджиев и неговата водна култура

Водна култура е сред първите проекти на Генератор – център за дизайн и иновации в София, от който сме част и ние. Инициативата изследва възможните удачни решения за по-добро оползотворяване на огромното природно богатство, с което градът ни разполага – минералните извори. В няколко етапа и различни по вид инициативи Водна култура информира, подканва към действие и помага в достигането на прототипи за продукт или услуга, свързан със заданието: Как да направим минералните чешми на София по-познати, по-достъпни и по-привлекателни за повече хора?

Важна част от разработването и комуникацията на проекта е неговата визуална идентичност, с която сме особено щастливи и горди, защото улавя по фин и точен начин посланието и целите ни. Представяме ви нейния автор Филип Бояджиевграфичен дизайнер, възпитаник на Националната художествена академия (Рекламен дизайн и Графичен дизайн на непечатни медии към катедра Книга, илюстрация и печатна графика). „Имах огромен късмет да мина рано през различните аспекти на графичния дизайн и успях да избера сферата, в която искам да се развивам, а именно изграждане на идентичности и визуална комуникация (identity and wayfinding). От 4 години преподавам в НХА (катедра Книга, илюстрация и печатна графика) в останалото време работя на свободна практика.“

IMG_7075

Защо реши да се заемеш с този проект? Кое ти се стори предизвикателно и интересно за разработване?

Преди да се заема, с който и да е проект, гледам основно 2 неща.

Проектът трябва да е интересен и да има възможност да се развие в благоприятна посока. Което води и до второто нещо: кой е клиента. Обичам да наричам тези хора – партньори, тъй като вярвам,че в колаборацията се раждат смислените неща.

Освен че партньорите в този проект предразполагаха за много добър резултат, имаше и още едно много интересно нещо, а именно социалният елемент. Ако мога бих работил само за социално ориентирани проекти. Възможността да дадеш на средатанещо от себе си ме вълнува особено живо. Това е и сред причините да преподавам.

Отдавна исках да развия идентичност в по-експериментална посока. Това не се случва, когато решиш. Затова се наложи да изчакам правилният проект, на който ще пасва подобна хрумка.

Kакво стои зад идеята ти с малко повече подробности от кухнята?

logo

Водата е изключително деликатно и изящно нещо, към което подходих с голямо уважение. Още, когато се запознах със заданието, ми се искаше да оставя самата нея да подскаже накъде да поеме идентичността. В резултат аз се явявам проводник и съавтор, тъй като процесите на създаване на логото и тоталния дизайн бяха флуидни.

Относно логото: започнах с потапянето на лист хартия с името “Водна култура” в леген и клатейки го с една ръка, снимах с другата, за да докажа на първоначално ниво, че идеята ми е осъществима. След това прекарах няколко дни в снимане на варианти и избиране.

Трикът при дизайна бе да намеря визуално решение, което да не се бие с вече намерената хрумка в логото, но и да не става механично повторение. Това нещо за мен се оказа суминагаши, японска техника с мастило. Тя ми даде възможността да постигна целите на заданието и дам на проекта облеклото, което заслужава.

Screen Shot 2017-09-18 at 10.29.44 PM

lectures2

Би ли участвал в отворената покана по проекта и какво мечтаеш да осъществиш, ако имаш тази възможност?

Трудно ми е да дам конкретна идея, защото мисля по-мащабно, но създаването на предпоставка за промяна е достатъчно, за да може след това да се включат хората с конкретните решения. Всеки с идея по темата трябва да се включи. Не може само да седим и да мрънкаме, трябва действие, предпоставките са налице.

Имаш ли любим минерален извор или място с такъв в София?

В София не.

stages_-01stages_-02 stages_-03

Ти си сред младите и доста успешно утвърждаващи се дизайнери в България – на кое отдаваш възходящия си растеж, кои уроци по пътя би споделил и какво би искал да видиш като развитие на местната визуална среда?

Отдавам този резултат на труда, който полагам за нещата, които обичам. За мен това е нормално и го правя с голяма любов.

Имах щастието да намеря призванието си рано и да разбера, че работата не е лоша дума, а напротив, нещо в което можеш да намериш смисъл и да те прави щастлив ежедневно. Във всички начинания на човек има позитиви и негативи, всеки минава през възходи, но и през кочина. На мен кочината ми дава перспектива и ме кара да продължавам напред, затова останах в България. Тук все още е неразорана нива и с яко бачкане резултат неминуемо ще има.

Бих споделил основно един урок: Намери това, което наистина обичаш да правиш/работиш, без основния мотиватор да са парите. Ако гориш за едно нещо, ти ще станеш добър, а оттам ще дойде и финансовата страна.

Като развитие в средата бих искал да видя ясно разграничаване на две важни неща. Едното е “харесва ми/не ми харесва”, а другото “направено е професионално/направено е зле”. Забелязвам все повече хора, които сипят критика към един или друг визуален продукт, само защото не пасва на тяхната лична естетическа норма, което не значи, че нещото е направено зле или грешно. В някаква част това идва от факта, че те самите не биха го направили така, но нали едно от основните неща в живота, е че хората сме различни. Ако започнем да виждаме проекти, които бихме направили по същия начин, ще ни стане скучно много бързо.

Също така нека оставим критиката на професионалистите. Обществото получи по неведоми пътища възможността да сипе критика по въпроси, които не са му в компетенцията, като ги обрича на грозни без да дава алтернатива. Да изказваш критика без да даваш алтернатива, е чист хейт, в който няма нищо градивно. Според мен трябва да градим, а не да рушим с думи.

a4 paper psd mockup 2

Какво е впечатлението ти от работата с млади/бъдещи дизайнери в академията? Какво би променил в образователния подход? Ти самият успяваш ли да инициираш нови такива?

Две са нещата, които предимно наблюдавам. На първо място слагам винаги, това че има и ще продължава да има таланливи и мотивирани студенти, заради които лятната ваканция ми се струва дълга и нямам търпение да се върна.

Има обаче и един феномен, който разбира се не е само в НХА, но е доста обезпокоителен и това е грешката в избора. Гледам как кандидат-студентите бъркат харесва ми графичния дизайн с това е моето призвание. Проблем, който в последствие се отразява на мотивацията и на желанието им за работа, създавайки посредствени кадри. Както казах и преди малко пътят е трънлив и изисква жертви, които обаче за човека, открил призванието си, не изглеждат така, но за този, който е сбъркал, са непосилни.

Основното, което бих променил, е небезизвестната ориентация на фунията и най-накрая да разграничим парите от студента. В момента те вървят заедно и университетите са задължени да приемат количество, за да се издържат. Ако обаче нещата се обърнат ще можем да даваме възможност на повече хора да докажат желанието си, но на следващ етап ще стигнат само тези, които успяват.

Тъй като аз сравнително наскоро бях студент и се опитвам да правя нещата, които са ми липсвали през годините на обучение. Основният трик, който използвам, е да се адаптирам спрямо хората които стоят срещу мен. Поколенията се сменят като възприятия и поглед и трябва и твоя подход към тях да се мени, няма как да прилагаш едни и същи методи към различни хора. Аз изповядвам култ към индивида, да успееш да извадиш от него истинската му същност, а не да му налагаш граници. Също така миксирам голяма част от опита си в реални казуси с теоритичните познания.

Сподели до 5 медии за дизайн, които непременно би искал да препоръчаш (може да е книга, сайт, филм, статия, списание…)

 

 

На първо място слагам винаги behance.net – мястото, което ми дава поглед над добрите, понякога и експериментални практики в професията. Мястото, което всеки един графичен дизайнер може да използва, за да си сверява часовника и да следи тенденциите.

STES_6646334_12652428A

След това се нарежда книгата на Stefan Sagmeister: Things i learned in my life so far – Изключително полезна по скоро за живота, но както си говорим с колеги, графичният дизайн е нашият живот.

Тук ще цитирам един от партнньорите в студио Pentagram: I think for an artist (designer), your happiness is really tied up in your work and if you are not doing great work, you are not gonna be happy. Pentagram са студио, което много ме вдъхновява точно заради множеството проекти със социална насоченост, в които участва.

Още една страхотна книга е Whatever You Think, Think the Opposite на Paul Arden, освен супер корица, съдържанието е изключително интересно и много помага в концептуалния процес.

afterimage-prov-cartel

И като финал ще дам последния филм на Andrzej Wajda – Afterimage, в който има уникални, визуални гледни точки, а да не говорим пък за самата история.

 

Screen Shot 2017-09-18 at 10.23.40 PM

Още от работата на Филип на fullmasters.com

Следете турнето на Воден бар, част от Водна култура, и научете повече как да се включите със своя идея – тук.

РЕСУРСИ е дългосрочна инициатива на Генератор за деконструкция и изследване на важни за града естествени дадености. ВОДНА КУЛТУРА е първият проект по темата, който цели да информира и предостави решения за по-пълно и осъзнато ползване на минералните извори в София.

Проектът се осъществява с:

Финансовата подкрепа на Програма „Европа“ на Столична община
Участието на сдружение Аз обичам водата. Партньорството на Gorichka.bg. Приносът на Термално – Нормално. Инициативен граждански комитет „Да събудим минералните бани на София”