CINEMA 2.5

През последните две години и половина имахме чудесния шанс да работим по европейския проект CINEMA (Interreg Danube Transnational Program). Огромното предизвикателство да генерираме идеи за благотворна трансформация на централен район в Габрово през въвличането на креативните индустрии бе съпроводено от надграждане на знания, дългосрочни партньорства и мрежи от контакти и тестване на възможностите на публично-частното партньорство. В самия край на проекта правим кратък обзор на успешните истории/подходи/резултати и какво завещаваме на Шести участък, Габрово за близкото бъдеще.

РАБОТЕЩА МРЕЖА ОТ ПАРТНЬОРСТВА

Проектът СИНЕМА събра над 50 участници от 22 партньорски организации от 8 държави с различен професионален профил – общини, предприятия, структури за подкрепа на бизнеса, творци и академични среди. Заедно преживяхме много – от появата на Ковид-19 с дистанционните работни срещи и събития онлайн, до интензивните семинари, споделянето на опит и знания на живо в Любляна (Словения), Кошице (Словакия), Тимишоара и Решица (Румъния). Със сигурност ще поддържаме връзка в бъдеще и ще търсим по-нататъшни проекти за финансиране заедно. В национален контекст заздравихме ползотворните и чудесно работещи отношения с Община Габрово, доказвайки, че публично-частният подход при подобни големи инициативи е пътят напред за успешни намеси и устойчиви процеси на развитие на градската среда. 

КОНЦЕПЦИИ И ИНСТРУМЕНТИ

Предизвикателството да се намерят и тестват удачни решения за съживяването на изоставени места в централни градски части с помощта на творческите индустрии разви пакет от 20 инструменти, политики, видеоклипове, насоки и пътни карти и т.н., както и нови контакти в общини и правителствени организации, които допринасят резултатите от проекта да са устойчиви и пренесени във времето. Проектът завърши и със специална публикация-брошура, която може да откриете ТУК или в офиса на Комплект като печатно издание.

РАЗВИТИЕ ЗА ШЕСТИ УЧАСТЪК  

В сътрудничество с екипа на Община Габрово стартирахме серия от процеси за пробуждането на потенциала на квартала. След подробно проучване на места, бизнеси, заинтересовани участници, провеждане на семинар за идеи и въвличане на различни сътрудници, заедно изведохме успешно и тествахме инструменти (ваучер за наем на локации и културна програма), които привлякоха внимание върху Шести участък и доведоха три нови бизнеса. Работата ни бе многократно представяна пред институции и организации с локално и международно влияние. Предизвикателството за бъдещото развитие на Шести участък бе поставено като една от петте задачи в габровския Innovation Camp, а развитата екипна идея бе възприета от кмета на Габрово като реалистична и възможна за приложение в политиката на общината в следващите шест години. 

Благодарим на нашите партньори, всички заинтересовани съмишленици и колеги за участието, подкрепата, интереса и приноса през последните години.

6 идеи за 6 Участък

Една от пилотните локации на проекта CINEMA – 6 Участък в Габрово – беше поставена като едно от предизвикателствата в седмото издание на Gabrovo Innovation Camp (19 – 21 октомври 2022). Събитието, организирано от Община Габрово в партньорство с JRC и Европейския комитет на регионите, протече под мотото Устойчиви градове (Resilient Cities) и събра на живо в залите на Дома на хумора и сатирата над 60 участници от Габрово, България и Европа. Благодарение на подкрепата и включването на представители на Европейския комитет на регионите и Генерална дирекция „Научни изследвания и иновации“ на Европейската комисия, лагерът съчета конференция с няколко лекции и панелни дискусии, последвани от два интензивни дни на работа в групи. Обменът на знания и сътрудничество послужи като гориво за изграждане на силни и мотивирани идеи у участниците. Маратонът на идеите беше структуриран в 4 тематични предизвикателства: Баухаус в повторното/съвместното проектиране на градовете, Базиран на мисия климатично неутрален преход, Младежко предприемачество за дигитално бъдеще и иновации и Приобщаване за изпълнение на Габрово S3.

Наследството на CINEMA намери свое адекватно и важно продължение в първата тема на предизвикателствата –  Bauhaus in re-/co-designing the cities. Различни заинтересовани специалисти бяха провокирани да мислят за Шести участък от гледна точка на бъдещото му развитие и как усилията за трансформирането му да продължат последователно и успешно.

Работната група се състоеше от около 15 души с различен професионален опит от Габрово, София, Холандия и Италия. Двама от активните лидери в групата бяха българските партньори в CINEMA – Милка Кехайова от Община Габрово и Адриана Андреева от Комплект. Те насочваха групата да мисли от гледна точка на местната общност, предприемаческия и творчески дух и сътрудничеството. Постигнатият резултат впечатли с детайлност и правдоподобие на концепцията за възстановяването на Шести участък и превръщането му в оживено градско място, привлекателно за малък и среден бизнес и артистични интервенции.

Групата се обедини около решението да подкрепи и продължи започнато като процес по време на проекта CINEMA в следните 6 стъпки:

  • дългосрочен ангажимент на местната власт
  • насърчаване на частно-публично сътрудничество чрез съществуващи или нови стимули (програми на ЕС, общински програми, международни открити покани и др.);
  • създаване на Център Шести участък, управляван от специално назначен мениджър на общността и подкрепян от експертен екип от общински служители (юрисконсулт, счетоводител, архитект и т.н.) и независими съветници (комуникация, визуална идентичност, създаване на съдържание);
  • подсигуряване на удобно място за Център Шести участък като отправна точка за информация и комуникация от първа ръка с местни жители, заинтересовани страни и посетители;
  • изграждане на силна и устойчива целогодишна програма (поп-ъп събития, работилници, пазари, фестивали, вечери на съседите и т.н.), регулирана от мнението на местното население;
  • осигуряване на комуникационна кампания с цел реклама на потенциала на Шести участък;
  • подобряване на градската среда (улично обзавеждане, добре обмислени артистични интервенции и др.) и пешеходните зони в квартала, без да се възпрепятстват услугите на съществуващите бизнеси и като се вземат предвид техните нужди и нуждите на гражданите;
  • конкретно споразумение между Министерство на културата, Националния институт за културно наследство и Община Габрово за възстановяване на порутените и разрушени частни къщи в Шести участък; последващото им предлагане на нови наематели (МСП);
  • междусекторно, транснационално и международно сътрудничество в по-голям мащаб с цел вдъхновяване и задействане на реципрочни дейности в други квартали и допълнително укрепване на позицията на Шести участък като поле за иновативни експерименти.

След представянето кметът на Габрово г-жа Таня Христова се ангажира да приеме идеята и да я предложи за реализация в бюджета и плановете на общината за следващата година. Ще следим с нетърпение това развитие.

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КОНКУРСА НА МЕЛБА И FASHION DAYS

Какво е времето за вас?

Получихме 204 визуални отговори на този въпрос. Толкова бяха предложенията в конкурса ни за авторско произведение върху текстил на тема ВРЕМЕ. Благодарим на всички, които се включиха.

Конкурсът на тема ВРЕМЕ се организира от Мелба инициативи за дизайн и Fashion Days. Проектите са селектирани от жури в състав: Адриана Андреева и Бояна Гяурова от Studio Komplekt, Виктория Станчева от Fashion Days, Даниела Иванова от Garderob.bg и Васил Владимиров от FIG. фестивал.

Имаме удоволствието да ви предствим победителя в конкурса Михаела Ангелова. Тя е на 27 години и е отраснала в малкото градче Стамболийски, а от 5 години работи като графичен дизайнер и илюстратор в Punkt. „След едно извънкласно посещение в печатница бях супер впечатлена и реших, че искам да правя книги. Имах два неуспешни опита да бъда приета в Художествената академия, но в крайна сметка влязох и завърших Илюстрация, книга и печатна графика,“ разказва Михаела. В момента тя е в майчинство и гледа двумесечния си син, но намери време да отговори на нашите въпроси:

Възприятието ти за време в едно изречение

Времето за мен е действие.

Опиши проекта, с който спечели конкурса, на човек, който не може да го види

Образ на момиче в три стадия, които проследяват погледа й към миналото, настоящето и бъдещето.

Дизайнерът, който те вдъхновява най-силно.

Katsumi Komagata

Мястото, което те зарежда.

Планината.

Проектът, в който си мечтаеш да те поканят да участваш.

Да илюстрирам детско издание на социална тема. 

Най-трудното нещо за теб в дизайна.

Да защитя добре идеята си. 

Илюстрацията, която винаги си искала да направиш, но все още не си успяла.
Илюстрация, която да носи промяна. 

Представяме ви и останалите 18 предложения, които бяха класирани от журито, и ще бъдат представени в pop-up изложба по време на петото издание на фестивала за дизайн в София МЕЛБА (3 – 13 ноември).

Алекси Иванов: „Илюстрацията показва схематично Праисторическия, Съвременния свят такива, каквито ги познаваме и Бъдещето, такова каквото може би предстои. Имаме динозавър, праисторически човек с неговото приспособление за ловуване, съвременен човек с телефон и робот, а над тях е летяща чиния, която осветява бъдещето им. Времето е представено като съвкупност от периоди в развитието на съществуването на Земята. Представени са персонажи с позитивно излъчване и приятелска нагласа.“ 

Антония Мечкуева: „Обикновено приемаме часовете, минутите като условна индикация, отмерена и безлична. Цикъл, в който повтарянето е само за себе си, независимо от случващото се наоколо. В този проект времето е изменение, развитие. Създаващо. Красиво. Оптимистично. Може да се възприеме като цикличен процес, но вече носещ резултат. Изображението обърнато на обратно също е вярно. Резултатът е и зародиша на следващия процес, отново развиващ се, и така – до безкрай.“

Били Матеева: „Това е визия за по-добро бъдеще и носи послание за действие във време на екологична криза, изобразявайки неспособността да върнем времето назад за климатичните промени, случващи се със земята ни.“
Виктория Стайкова: „A FUTURE NOW PAST
В научната фантастика съществуват истории, чиито наратив е поставен в бъдещето. Това бъдеще, което те предричат, хронологично е вече настояще или минало. Заигравайки се с тази идея, A FUTURE NOW PAST представя едно алтернативно настояще, построено от артефакти от нашето историческо минало. Ежедневните продукти, дотолкова ни познати като визуална идентичност и брандинг, носят коннотации на едно друго време. Без те да бъдат визуално променени, трудно биха били променени и възгледите на хората. Правейки паралел с творчеството на Анди Уорхол и идеите, които той полага, илюстрацията на консерви от Русенско варено полага по генерален въпрос за отминаващото времето и връзката с човешкото възприятие.“

Мариана Сърбова и Адриана Сърбова: „За моментите, които искаш да удължиш. Защото имаш нужда от пауза, леко те мързи, или пък защото ти е толкова хубаво.. „Ей сега“ – небрежен жест, който търси още мъничко време за любимите неща в обичайно забързаното ни ежедневие.“

Виктория Паева: „Във времена на интензивни промени, идеята за нов поглед върху света – леко технически, леко nerdy, и все пак естетически. Използвайки картата на Бъкминстър Фулър от 1943 г., която визуализира континтентите по начин, различен от конвенциналната карта, с която сме свикнали. Фулъровият вариант разкирва по-обективно мащабите на континентите, премахва визуално Европа като център на света и предава посланието, че всички сме свързани и зависими един от друг.“ 

Емилияна Кънчева: „Your time is limited as this t-shirt.
Времето е най-големият ресурс, който имаме. То е белият лист, който всеки решава как да запълни. И колкото по-бързо осъзнаем, че времето ни е ограничено (spoiler alert), толкова повече ще се научим да го ценим.“ 

Елена Назърова: „Във времето на Всичко-е-Възможно и на безкрайно объркания човек един абсурдизъм натежава и може би ни е нужен, както и нови метафори, символи и реторика, за да си обясним и реагираме на света по релевантен за времето начин без паника. Такова предложение е охуманизиранят ороборус за образа, на който използвах.. себе си.“

Катрин Грим: „Времето е постоянна константа, която всеки ден управлява нашите човешки животи и представата ни за минало, настояще и бъдеще. Времето е начин да направим равносметка над ценностите и целите си, или противно на това – напълно да забравим какви са те, когато решим, че нямаме такова време. Тази непобедима стихия, самоцелна като див кон, се движи хаотично и с пълна сила, което е типично за нея. Въпросът за нас е – дали да продължаваме да опитомим времето с много провалени опити, или просто да го оставим и да му се наслаждаваме отстрани. Да живеем с него, невинаги означава да се надпреварваме.“ 

Костадин Кокаланов: „Фиктивна космическа куриерска компания от неопределен момент в бъдещето, вероятно използваща технология, базирана на теории от квантовата механика, но и рекламен подход от преди векове назад.“

Любомир Гиздов: „Времето като остаряване и ново начало.
Червеното (най-бързо избледняващият от всички цветове) и множеството детайли, веднъж отпечатани върху тениска, ще започнат да стареят и в действителност, придавайки на дизайна интерактивност, но не непосредствена, а проточена във времето.“

Николай Петрушенко: „NOW | СЕГА Часът е сега. Часовникът неумолимо отмерва още една минута по-малко от живота ни. Ентропията ни насочва необратимо към нашия край. И точно крайността ни принуждава да оценим този дар, наречен живот. Но не защото живеем веднъж, след нас трябва остава потоп, а за да разберем кои сме и какъв е смисълът да сме тук. Да постигнем фокус, да направим осъзнати решения, да сме тук, и сега, докато можем. На добър час!“ 

Стела Стоянова: „Дали всичко минава с времето? – Вдъхновено от Дали и кръговрата на тиктакащия часовник, който отмерва секундите на всяка една промяна в мен.“ 

Тодор Андреевски: „Измерваме времето в секунди, минути, часове, дни, години, векове… Тази абстрактна рисунка представлява композиция от линии и шевове, ръчна и дигитална изработка като метафора за промяна, преход. Периоди от време, които образуват графичен пейзаж, а за индикатор на определеното времево пространство е поставен червеният конец.“ 

Теодора Чифутис: „Основното ми вдъхновение беше така известната игра на карти Cards against humanity, като исках да разчупя малко дизайна и по хумористичен начин да представя идеята си. На предната част на тениската представям кутията на вече новата Time against humanity, като съм поставила и жълта цена от 25 долара, която допълнително да засили хумористичния аспект. На гърба на тениската се намира и самото тесте от карти със забавни варианти за отговор на главната черна карта.“

Филип Бояджиев: „Времето не съществува, то е само конструкт на ума. Има само тук и сега. Всичко напред и назад се размива. Tова, което притежаваме, е сегашният момент, а докато се усетим, вече е отминал. Време е да бъдем!

Цветан Митев: „Ако определим времето като понятие, покриващо миналото и бъдещето, то тогава то се състои от миналото, което вече го няма, и от бъдещето, което още го няма. В такъв случай времето се състои от две величини, които ги няма. Следователно и самото него го няма.“

ХРОМЕ: „Времето отдавна не е наше. Времето е само твое.“

КУЛТУРНА ПРОГРАМА ОБЖИВИ ШЕСТИ УЧАСТЪК

Възможно ли е през сътрудничества с местни и международни културни продуценти, независими организации, общински структури и институции да се изведе потенциала на едно градско пространство, така че да попадне в радара на представители на бизнеса, творческия сектор и туризма?

След приключването на програмата „Десет дни култура в Шести участък“, отговорът ни е по-скоро положителен. Централният габровски район Шести участък се превърна за кратко в полева зона за проучвателна и експериментална дейност. Обединението на различни теми и подходи, както и запознанството между участниците и публиката даде повод за мечти и остави вратата отворена за бъдещи препратки и идеи.

В ИЗСЛЕДВАНЕ НА КВАРТАЛА И НЕГОВИЯ ПОТЕНЦИАЛ

Дима Стефанова, Ивелина Гаджева и Филип Бояджиев, екипът на независимата образователна платформа за изкуство и дизайн Know-How Show-How, пристигна пръв в Шести участък, Габрово, за да събере впечатления, изведе акценти за неговите възможности и преобрази замалко чудесното пространство на Читалище „Будителите“. В следващите 10 дни те и десетимата участници в творческата им работилница се впуснаха в мисията да открият пътища напред за мястото и обитателите му през уважение към наследството и в сътрудничество с местни производители и компании. През методите на дизайн проучване и интердисциплинарно обучение, те събираха данни, посетиха производствените бази на няколко големи местни компании, съставиха визуални карти и експериментира с отпадъчни материали за прототипирането на идеи, които да генерират бъдещо развитие и предложения за нуждите на квартала. Сред представените по-дългосрочни намеси са визуално обозначение на границите на квартала, включително създаване на собствен шрифт, съдействие за бизнеса на съседната локална бирария през префасониране на нейната мебел за сядане, немеси в пространството на читалището и всеобщ стимул и провокация към всички на въображението и на творческия подход. Сред заключенията на проучването бяха поставени нуждите на местната общност да има притегателен център за събиране, за общуване, за обмяна на идеи и добро време заедно.

ИСТОРИИ ОТ СЪРЦЕТО НА ГАБРОВО

Студиото за документален театър Vox Populli представи в три различни вечери своя специално разработен за мястото спектакъл Шест истории от „Шести участък“ в сътрудничество с актьори от габровския драматичен театър. Разходката из кварталните улички запозна зрителите с историите на жителите му в интересни и неочаквани спомени за някои емблематични габровци и тяхната култура, лични семейни истории и наследени мъдрости. Имаше и почерпка с печени слънчогледови семки във фунийка от вестник за пълно потапяне в атмосферата на историята.

ПРЕОТКРИВАНЕ НА ЕСТЕСТВЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ

Уникалният за региона и страната музей на открито Етър гостува на програмата с работилница и с изложба. Пазейки националните традиции в занаятчийството и обичаите, Етър проучва местните естествени материали като обелките от царевица (беленица) и ги въвлича в практики за регенеративен дизайн през нови форми. Водещи от музея демонстрираха и научиха публиката как да заплитат лесно декоративни цветя от беленица. Те разказаха и за друга по-практична употреба като, например, заплитането на рогозки и подложки от същия материал.

ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ В ГАЛЕРИЙНИ ОБЕКТИ

В третата спирка на проекта Устойчиви практики в дизайна и модата, който осъществяваме в сътрудничество с Институт Лист – Унгарски културен институт София, на фокус бе пре-употребата на отпадъци от индустрията в уникални вази от бетон и стъкло, както и в завеси от изхвърлени сламки. Специалните гости, които пътуваха до Габрово, Petra Svejdarova и Klara Vaculikova от чешкото студио PRASKLO и младият унгарски продуктов дизайнер Katalin Huszar дадоха подробности за своя процес на работа. Въпреки че PRASKLO прави бутикови вази, сглобени от бракуван кристал или стъкло от големите фабрики, те дават мотив за размисъл и повод за устойчив избор пред потребителите. Любопитният подход на Каталин Хушар да събира пластмасови сламки от боклука, да ги измива и след термална обработка да ги превръща в „листи“ нов материал всъщност се оказва не толкова успешен експеримент. Стилните рециклирани вече сламки се оказва, че черпят твърде много количество енергия и вода, за да бъдат преупотребени. Но това са важни уроци, които допринасят и за знанието относно устойчивостта в дизайн индустрията.

ПОЕЗИЯ В НАПЕЧЕНИЯ ОТ СЛЪНЦЕ ГРАД

„Оставете всичките си предразсъдъци за тази литературна разходка ето тук и си ги приберете в края, когато ще се върнем отново на същото място.“ Така започна това  особено емоционално преживяване, наситено с прекрасни думи и нежно подаващо най-ценното – силна храна за душата. Литературният маршрут, воден от Албена Тодорова, щрихира някои части на Шести участък, които са я впечатлили и към които тя великолепно се обърна през думите на Кристин Димитрова, Наталия Иванова, Надежда Радулова, Петя Хайнрих, Ран Босилек, Атанас Далчев и други. Необикновеното лирическо преживяване докосна всеки, като ни накара да усетим автентичността на живота в квартала – от скритите му улички, през шумния съботен пазар до спокойствието на лятото в малък град.

ТВОРЦИТЕ ПИТАТ И ПРОВОКИРАТ

Къщата на NoPoint Atelier се намира само на няколко километра над Габрово в Баланите, където гледката към планините взима дъха, а мястото е идеалният фон за артистично вдъхновение. В рамките на проекта и с подкрепата на програма Култура на Община Габрово 2022 домакините – Мирослав Живков и Яна Николова – събраха четирима дизайнери от различни точки на страната, за да работят по оформянето на социални плакати с тема Въпрос навреме. Само за четири дни интензивни дискусии, труд и творчество Албена Лимони, Денислав Големанов, Захари Димитров, Костадин Кокаланов и Мирослав Живков успяха да сътворят над 200 плакати. Наречени „социални“, защото им е отнета ролята да продават или да рекламират, те се появиха из улиците на Шести участък с подбуждащи любопитството визии и въпроси. Отделно всички видове дизайни бяха събрани в импровизирана галерия в квартала, където можеха да се разгледат още няколко дни.

С благодарност към всички участници, организации и институции, които се включиха в програмата и присъстваха на събитията. 10 дни култура в Шести участък се осъществи по повод европейския проект Креативни индустрии за нови градски икономики в Дунавския регион (с акроним CINEMA), финансиран по Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“ INTERREG), в която за България партньори са Студио Комплект и Община Габрово.

Всички снимки са дело на Драгомир Минков, освен тези за проекта на NoPoint Atelier, чийто автор е RadLab Studio.

КАКВО ОЗНАЧАВА ДА СИ УСТОЙЧИВ?

Във втората спирка от проекта Устойчиви практики в дизайна и модата разбрахме, че най-устойчив е този продукт, който няма да бъде произведен. Бургас ни посрещна в своята нова библиотека с чудесна зала и веранда за дълги разговори след дискусията. Специални гости в това издание са Река Сентеши, програмен директор на Унгарската асоциация за мода и дизайн, и Моника Павловска, мениджър комуникации на полската марка за луксозни авторски бижута от рециклирани и екологични материали ORSKA. Ето и някои от акцентите от събитието:

Марката за висок клас бижута ORSKA е създадена през 2009 от Анна Орска с идеята да предлага уникални аксесоари с история. Екипът наброява около 40 човека. Специално внимание се отделя на ръчната изработка от занаятчиите в работилницата в Познан. Опазването на културното наследство и познанията при оформянето на метала от майсторите е част от философията на марката. Самата Анна Орска е пример за подражание и най-великолепният посланик на своите произведения. Вдъхновението й се захранва от десетките пътувания по цял свят и срещи със самобитни творци. Колекциите на ORSKA са малки, специални и обвързани с природата, претворявайки елементи от нея.

“Невъзможно е да сме на 100% устойчиви и перфектни. Но можем да положим усилия да бъдем осъзнати в избора и подхода си,” споделя тяхното мото Моника. Тя добавя, че устойчивостта минава и през грижата за екипа и през умния подход на производство, за да има възможно по-малко отпадъци. Сред по-впечатляващите им експерименти са сътрудничествата с екологични организации като тази, с която правят линия бижута от отпадъци, събрани от Балтийско море. Резултатът е изящна и впечатляваща колекция, съчетаваща синтетичен камък от боклук, съчетан с естествения и високо популярен в Полша кехлибар.

Друг подход е употребата на иновативни материали като “кожа” на растителна основа, от която се правят чанти. “Препятствията тук са свързани най-вече с наличността и консистентността на материала. Той зависи от реколтата на растенията и техния вид – например, листата на растението Слонско ухо са различни едно от друго. Това означава, че и материала няма да е еднакъв. По своя вид това са чанти-уникати.”

Според ORSKA устойчивостта се крие в множество детайли и дългосрочни посвещения: от грижата за малка общност от занаятчии и гарантирането на оцеляването на техните умения и честен труд, през помощ за смислени и ценни кампании за опазване на околната среда, до смелостта да се пробват нови материали. 

 

Унгарската асоциация за мода и дизайн е сравнително млада институция. Създадена е през 2018 г. като дъщерна структура на Унгарската туристическа агенция. От своето съществуване досега обаче успява да развие няколко силни програми за подпомагане на стартиращи в сферата модни и дизайнерски марки през менторство, запознаване с индустрията, ценообразуване и маркетингово позициониране, както и връзка с потребители в Унгария и в чужбина. След като над десет години Река Сентеши преподава мода на студенти, тя е поканена от агенцията да оглави образователните й програми. Река има богат опит и ценни прозрения от индустрията. “Не е непременно да продавате по цял свят, защото това изисква съвсем различен тип позициониране, ценообразуване и снабдяване,” посъветва тя. “Има изключително удовлетворение в това да бъдете разпознавани и харесвани на локално ниво. Важно е да  поставите конкретни цели и да имате ясна визия колко ви е необходимо, за да се развивате.”

Според нея промяната към по-голяма устойчивост ще дойде от две места – натиск на бавно, но сигурно нарастваща общност от осъзнати и изискващи подобно посвещение потребители, и въвеждането на строги политики от Европейския съюз и от местните правителства.

Ясно е, че модата е желание за себеизразяване. Но също така огромен бизнес, който поддържа крехък баланс. “Ако производството се изнесе предимно в Европа, ще се закрият работни места в Бангладеш, например, а това би предизвикало сериозна миграция за работа.” Това са процеси, които следват икономически и политически дерективи. Рециклирането на текстил е все още твърде скъп и сложен процес. Има много път пред нас и неясни решения. Това, което можем да направим, за да намалим негативния си отпечатък върху околната среда, е да се интересуваме, защото осъзнатите избори са тези, които остават устойчиви във времето. 

Фотограф: Георги Георгиев

Проектът Устойчиви практики в дизайна и модата е серия от дискусии и презентации в пет български града – Русе, Бургас, Габрово, Варна и Пловдив – по инициатива на Институт Лист – Унгарски културен институт в София. Студио Комплект е съорганизатор и партньор в проекта като куратори и водещи на дискусиите. Събитието запознава широката публика с разнообразни практики, които формулират важна промяна в индустрията към по-екологично производство и консумация. На фокус са иновативните и по-близки до природата модели за употреба на суровините. Всеки един от избраните български градове е домакин на дискусия по темата устойчивост с двама гост лектори от Европа, както и на пътуваща изложба с 24 примери за устойчиви модни и дизайнерски марки от страните на Вишеградската група.

Следващата спирка на проекта е в Габрово. Вижте повече информация тук.

УСТОЙЧИВИ ПРАКТИКИ В ДИЗАЙНА И МОДАТА: ПЪРВА СПИРКА РУСЕ

На 28 май Комплект заедно с Институт Лист София стартира серията дискусии на тема „Устойчиви практики в дизайна и модата“ в пет български града. Започваме от Русе.
Първият ни общ проект с института по темата Устойчивост беше с две събития в рамките на MELBA FESTIVAL 2021 – изложбата „Устойчива мода и дизайн на страните от Вишеградската група“, която в момента е в Русе и можете да видите до 25 май в Русе; както и дискусията  Устойчиви практики в дизайна.
Гости на дискусията в Русе са Алесия Ту, редактор на базираното в Милано Lampoon Magazine и Катарина Хутирова – основател на словашкия устойчив моден бранд Nosene.
Алесия Ту е редактор на списание Lampoon. Базираната в Милано медия е мощен проводник на ценна информация за устойчиви практики и отдадеността на компании и иноватори в индустрията в екологичната революция. С богато съдържание от ежеседмични статии за мода, изкуство и култура списанието е платформа за стойностни практики, представени по ангажиращ и увлекателен начин, както и медиатор между различните заинтересовани в дискурса страни.
Катарина Хутирова e основател, съ-собственик и управител на марката Nosene. Словашкият бранд дълбае в специфичната ниша на подбраните артикули втора-ръка, като предлага чудесни екологични алтернативи с най-добро качество. Продуктите на Nosene носят история и повод за промяна на нагласите относно отговорното отношение спрямо непрестанното купуване на дрехи и създаването на боклук. През 2019 Катарина Хутирова е включена в списъка „30 под 30“ на списание Forbes Slovakia, а през 2016 и 2018 г. два пъти печели наградата Via Bona с NOSENE (Награда за добър партньор в общността през 2016 г., награда за зелена компания през 2018 г.). Тя е и автор и модератор на подкаста „Новата устойчива епоха“.
„Устойчиви практики в дизайна и модата“ е серия от дискусии и презентации в пет български града – Русе (28 май), Бургас (7 юни), Габрово (25 юни), Варна (през септември) и Пловдив (през октомври). Събитията са по инициатива на Институт Лист – Унгарски културен институт в София, с куратори и водещи Комплект.
Събитието запознава широката публика с разнообразни практики, които формулират важна промяна в индустрията към по-екологично производство и консумация. Съчетавайки наука, дизайн, технологии и медии, те предлагат нови, по-близки до природата модели за употреба на суровините. Всеки от избраните български градове е домакин на дискусия по темата устойчивост с двама гост лектори от Европа, както и на пътуваща изложба* с 24 примерa за устойчиви модни и дизайнерски марки от страните на Вишеградската група.
Отговорното отношение и екологичните практики са все по-настоятелно необходими в настоящия контекст на сериозни климатични промени. Избраните участници са дейни герои в тази значима промяна. Макар и с различни подходи, те са обединени от своите сериозни усилия за намаляване на своето негативно екологично влияние и за утвърждаването на тенденцията за по-етичен и устойчив начин на живот през дизайн.
Всеки от избраните български градове е домакин на дискусия по темата устойчивост с двама гост лектори от Европа, както и на пътуваща изложба* с 24 примери за устойчиви модни и дизайнерски марки от страните на Вишеградската група.
В партньорство с:
– Посолство на Словашката република в България
– Италиански културен институт
– Visegrad Fund
– EUNIC – European Union National Institutes for Culture
– Дом Канети
***

SUSTAINABLE PRACTICES IN DESIGN AND FASHION is a project by EUNIC BulgariaLiszt Institute Sofia and Studio Komplekt. EUNIC — European Union National Institutes for Culture — is Europe’s network of national cultural institutes and organisations, with 36 members from all EU member states and associated countries. EUNIC Bulgaria brings to life European cultural collaboration in Bulgaria, drawing on the broad experience of our members from all EU member states and associate countries.

НИЕ И НАШАТА ПЛАНЕТА

Корицата на “Ние и нашата планета” посреща с преднамерена непретенциозност. Евтини, недизайнерски и повсеместно откриваеми в цял свят предмети – избелял пластмасов стол, метла, щипка, закачалка, надуваема топка с десен на земното кълбо – въвличат в изненадваща игра между първо впечатление и това, което предстои. От една страна лесните за бърза консумация и без емоционална стойност обекти за изхвърляне и от друга 250 страници, внимателно подбрани идеи за вдъхновение и последване като мотив за по-смислен начин на живот. 

Нека корицата не ви подвежда. В своята същност това е книга, направена от и за ИКЕА по един неочакван, увличащ и искрено човешки начин. Без претенция да подмени емблематичния 70 годишен каталог на марката, печатното издание по-скоро отбелязва вярната позиция на производителя спрямо спешните изисквания и сериозните предизвикателства на времето. Как да продължи “да създава по-добро ежедневие за повече хора”, като намали тоновете боклук, изчерпването на ресурси и унищожението на природата. 

Красотата на книгата се крие в неподправените и истински послания, в умелото съчетание на ценностите на ИКЕА за демократичен дизайн (форма, функция, качество, устойчивост и ниска цена) и историите на превъзходни личности, които с решенията си активно подобряват своята среда и живота на другите. Простичките внушения са разбираеми сега и валидни в бъдеще: светът има нужда от добри идеи и действия, които трябва да се захранват и увеличават, за да достигнат до повече хора. В този аспект ИКЕА има преимущество – с магазини в над 60 държави и над 220 000 служители – марката продължава да е еталон за прогрес с човешко лице.

Книгата е организирана в шест теми, които отразяват ценните ресурси време, пространство, храна, почивка, игра и заедност. Всяка се открива с емблематични за ИКЕА предмети от различна епоха с неизличима следа в дизайна. Тук е масичката за кафе LOVET (1956), многопрофилната и гъвкава система от етажерки IVAR (1967), иновативния и стилен пречиствател на въздух FORNUFTIG (2020), носителя на Red Dot за иновативна сглобка маса LISABO и други. Следват интервюта на великолепни герои на нашето време от Бейрут, през Мексико до Москва относно техните социални каузи, навици и малки или големи въведения в посока устойчивост. За елегантен край са подредени артистични визуални интерпретации на различни творци.

Прочитайки “Ние и нашата планета”, у нас се настанява уютното чувство, че домът е това, което ние направим от него, че постъпките ни, независимо колко дребни и незначителни изглеждат на фона на сложните геополитически процеси или екстравагантността на индустрията, имат огромно значение. Защото малките промени, направени в мащаб, създават големи въздействия и един по-добър свят.

Книгата е в разпространение на 20 езика на цена от 24.95 Евро. Включва и разпознаваемата жълта линийка IKEA, която може да отделите, за да използвате като отметка (или за свои собствени проекти). За поръчки Phaidon.

ГРАДСКО ВЪЗОБНОВЯВАНЕ ПРЕЗ КРЕАТИВНОСТ

Завърши важен етап от европейския проект „Креативни индустрии за нови градски икономики в Дунавския регион“ (CINEMA). Припомняме, че в него Комплект е един от 22 европейски партньори, а на фокус е разработването на удачни модели за обживяване и развитие на изоставени централни градски зони. Заедно с другия български участник Община Габрово работим по тематично направление „Съживяване на търговията на дребно и малкия бизнес в градските центрове“ в пилотната локация – габровския квартал „Шести участък“. 

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ГРАДСКО ВЪЗОБНОВЯВАНЕ ПРЕЗ КРЕАТИВНОСТ: Следвайки основната цел, партньорите разработихме 20 инструмента, които представляват готови за ползване и приложение подходи, обслужващи различни задания. Разделени в три основни групи – празни помещения на улицата, търговия и малък бизнес, както и центрове в подкрепа на творческите индустрии, тези „карти“ с идеи показват нагледно какви са стъпките за внедряването им, възможности и предизвикателства, продължителност и разходи. Те ще са в помощ на институции и организации в желанието им да обогатят даден изоставен район с нови търговски дейности и творчески инициативи, както и да го превърнат в притегателна точка за жителите и посетителите на града.

 

МОБИЛИЗАЦИЯ ПРЕЗ КУЛТУРА: Инструментът, разработен от Студио Комплект, се фокусира върху наситена програма от активности в „Шести участък“ в рамките на 10 дни. През партньорства с различни културни продуценти, институции и творци, предлагаме нов поглед към мястото и неговия потенциал. Богатото съдържание и участие на творци от Габрово, страната и Европа ще раздвижи тихото централно градско място с временни и постоянни намеси, взаимодействия с жителите и собствениците на бизнеси. Очаквайте цялата програма и повече подробности скоро.

LIFE HACKS

Годината стартира силно с чудесна възможност за изява и участие в една от най-добре поддържаните и с висока международна разпознаваемост инициативи Young Balkan Designers (Млади балкански дизайнери), водена от сръбската организация Mikser.  Tазгодишното издание на регионалното състезание очаква до 20 януари 2022г. дизайнерски прототипи по темата Life Hacks for Health and Wellbeing. В него могат да се включат както индивидуални дизайнери, така и екипи с възрастово ограничение до 35 години от Албания, Австрия, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Гърция, Унгария, Македония, Черна гора, Румъния, Словения, Сърбия и Турция. Всеки може да представи повече от една идея.

Избраните победители в конкурса Young Balkan Designers 2022 ще участват в международното изложение за таланти Salone Satellite на може би най-мащабното и популярно световно събитие за дизайн iSaloni в Милано от 5 до 10 април 2022 г. След тази звездна премиера, наградените творби ще имат и свое Балканско турне със старт в Белград през октомври 2022 г. на фестивала Mikser, един от най-актуалните регионални фестивали на творчеството и социалните иновации на Балканите.

Журито на конкурса е в съответствие с амбициите на организаторите и е в състав:

Marcus Fairs, основател и главен редактор на Dezeen.com, Великобритания
Ana Kras, мултижанров артист и дизайнер, Сърбия / САЩ
Vasso Asfi & Loukas Angelou, основатели, StudioLav, Гърция/ Великобритания
Jovana Zhang , основател, Pinwu studio, Сърбия / Китай
Denis Leo Hegic, дизайнер & куратор, основател на Supermarket Lab/Unblock Art Fair / Museum of Now, Германия

Темата е в съответствие със световния фокус върху човешкото здраве и предлагането на решения за емоционален баланс, психическа устойчивост и връзка, базирана на грижа и уважение с околната среда. Конкурсът провокира младите дизайнери да мислят отвъд установените парадигми и да експериментират с неочаквани методи за подобрение на нашето благосъстояние. Младите дизайнери са насърчени да преодолеят ограниченията и зависимостта от масивно индустриално производство, като помислят за лесно персонализирани решения, засилване на приемствеността и приобщаването чрез създаване на избор и гъвкавост за нуждите на различни общности и социални мрежи.

Търсят се проекти, обекти, концепции, услуги, сценарии и изобретения, които създават „пряк път“ между устойчивия и здравословния живот у дома, в училище или на работа, на обществени места, в нашите лични или обществени пространства, градската среда, включително физическата и дигитална такава. Тези прототипи трябва да са проводник на нови решения и провокатори на разговор за алтернативни подходи при проектирането и преосмислянето на по-здравословни ежедневни светове.

Младите дизайнери са поканени да реагират с мебели, осветление, интериорни елементи, предмети от ежедневието, изобретения за градско градинарство, дидактически играчки и инструменти, помощни продукти, аксесоари за дома, текстил и модни облекла, офис материали, градски услуги; мобилни апликации; иновативни сценарии за проектиране и производство, които предлагат икономически и социално устойчиви решения на местни проблеми и други.

Предложените проекти трябва да адресират конкретни казуси от живота без непременно да „оставят следа“. По-скоро да търсят начини за намаляване на въглеродния отпечатък, да влагат материали, съобразени с кръговата икономика, да показват отдаденост на местните умения и ресурси, като въвличат регионални участници в производство, създаващо положително екологично, икономическо, културно и социално въздействие.

Young Balkan Designers (YBD) е регионална платформа за таланти, основана през 2011 г. с цел идентифициране, популяризиране и развитие на творческия потенциал на Балканския регион в областта на дизайна. Инициативата цели консолидиране на регионалната дизайнерска сцена, приближаването й до международната публика, укрепване на нейния потенциал чрез предоставяне на допълнително образование и практика, като в същото време допринася за възстановяването на мултикултурното сътрудничество в Балканския регион. Студио Комплект е партньор на инициативата и през годините сме влизали в различни сътрудничества с цел въвличане и на българската професионална дизайнерска общност, както и широката публика в тези важни процеси.

Прочетете повече за критериите и самия конкурс на официалната страница на състезанието: https://ybd.mikser.rs
За да се включите, попълнете формуляра за кандидатстване: https://ybd.mikser.rs/form

СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ РАЗВИТИЕТО

Европейският проект CINEMA, в който заедно с още 16 партньори от 8 държави търсим решения за трансформация и обживяване на изоставени централни градски райони през силата на творческите индустрии, навлиза в своя последен и най-активен етап. Заедно с Община Габрово работим по развитието на Шести участък. Това е най-старият квартал на града, който изгражда в продължение на столетия сърцето на Габрово. Мястото е с огромен потенциал да се превърне в атрактивна и стойностна притегателна точка за всички местни жители и посетители.

Важна стъпка напред в реализирането на дейностите по проекта е обявената наскоро от Община Габрово отворена покана за наемането на четири обекти в Шести участък през публично-частно партньорство. Инициативата е в подкрепа на бизнеса и творческите дейности. Локациите са с различен облик – две от тях носят автентичен възрожденски дух, а другите са изчистени и с щедри фасади пространства. Най-голямото им преимущество е възможността да бъдат преродени в активни и изпълени с живот точки в центъра на града.

Конкурсът цели да избере предложения за устойчиво и възмездно ползване на четирите обекта в кв. Шести участък за период от две години. Кандидатите са поканени да използват помещенията за малък бизнес, търговия на дребно, творческа дейност, създаване на услуги и продукти, характерни за творческите индустрии, ателиета, студия, офиси, галерии и други. Изискването към тях е да попълнят формуляр за участие, в който да представят бизнеса си, да сключат договор за наем и да започнат дейност не по-късно от 30 септември 2022 г. Победителите ще сключат споразумение за партньорство с Община Габрово, чрез което ще получат безплатно консултиране по избор относно маркетингови дейности и реклама, разработка на уебсайт и онлайн магазин, интериорен дизайн или оформление на витрина.

За стартиращите бизнеси са предвидени и едногодишни стимули като абонамент за свободно паркиране в платената зона на кв. „Шести участък“, безплатен интернет, членство в Габровската търговско-промишлена палата и еднократна услуга до 100 лв., разпространение на рекламни материали от Туристическия информационен център, популяризиране на бизнеса през каналите на Община Габрово.

Заявления по поканата се приемат до 31 януари 2022 г. на електронна поща projects@gabrovo.bg. Вижте пълната информация за обектите и изтеглете документите за кандидатстване тук. Нека преобразим Шести участък заедно.