Студио Комплект бе поканено от София Тех Парк АД да съдейства за разпространението на информация относно организирания от тях конкурс за изработването на идеен проект за пейка със зарядна станция за мобилни устройства.

Предмет на конкурса бе идеен проект за иновативна пейка, която да бъде разположена на територията на първия Научно-технологичен парк в София, който се очаква да отвори врати до края на 2015 г. Пейката трябва да дава възможност за зареждане на електронни устройства, чрез енергия добита от алтернативни източници. Тя може да се разположи както в затревените площи в парковата среда, така и на площадните пространства в близост до сградите в комплекса.

Ролята на Студио Комплект бе да създаде и поддържа в рамките на 2 месеца Facebook страницата на събитието, да допринася с идеи за представянето на конкурса в различни събития и медии, да организира пресконференцията на терен и изложбата с подбрани проекти в Бетахаус.