СРЕЩА НА ИДЕИТЕ – Дунавска дизайн лаборатория

Поръчано от: Фондация Колективът

Клиент: Бюрото на Европейския парламент в България

Задание: водене на дизайн семинар

Период: юли – септември 2022

По покана на Фондация Колективът, организатор на придобилите широка популярност фестивали Реките на града (София, Русе и Габрово), Комплект получи задачата да води работилница за събиране на идеи за дълготрайното развитие на дунавската крайбрежна линия през въвличането на гражданите и дейното им участие в тези важни инфраструктурни и съдържателни процеси.

Полудневният дизайн маратон се проведе на 30 септември 2022 в „Дом Канети“, Русе и събра 30 ученици, студенти и активни представители на общността от България и Румъния. Като водещи на семинара задачата ни бе да предложим подход на работа, тематични предизвикателства и ефективно обобщение на резултатите. Разделените в 6 групи участници работиха по следните направления ПРОСТРАНСТВО (урбанизъм), ОБЩЕСТВО (ангажираност на гражданското общество) и ОТДИХ И КУЛТУРА (събития). Всички се разходиха до крайбрежната линия на р. Дунав, очертаха проблемите и потенциала на мястото, тестваха различни идеи и излязоха с конкретни предложения за бъдещото развитие на ивицата.

Набелязани бяха инфраструктурни проблеми и как гражданите и посетителите на града да бъдат привлечени към крайбрежната линия. Всяка от групите предложи решения по отделните три направления. Някои от тях бяха, например, пренасочване на движението на товарните влакове, които разделят градската тъкан на две, изграждането на градска железница, която да свързва града с реката, повече озеленяване, предлагане на богата културна и спортна програма, и по-засилена и целенасочена комуникация. Предложено беше и изграждане на публично-частни партньорства за използване на занемарените крайбрежни складове.

Дизайн семинарът предшестваше публична дискусия в Доходното здание на Русе с фокус „Нов европейски Баухаус“. Организирано от Бюрата на Европейския парламент в София и Букурещ, събитието имаше за цел обсъждането на начини за гражданско участие в обществения живот, така че да допринесат за устойчиви положителни промени  за средата. По време на дискусията с различни представители от европейски институции на фокус бяха и темите Зеленият пакт, кръговата икономика и различни начини, чрез които граждани и нестопански организации могат да допринесат за тяхното реализиране, както и някои добри примери за успешни граждански намеси. Студио Комплект представи резултатите, генерирани от семинара. В най-оптималния случай те ще послужат като основа за създаване на план за действие как да се трансформира и активизира територията икономически и социално чрез включване на различни заинтересовани страни (граждани, община, бизнес, КТИ и др.).

Вижте целия запис от дискусията тук.

Благодарим за поканата да сме част от това събитие на Бюрото на Европейския парламент в България и на екипа на Фондация Колективът.