Консултация. Проучване. Стратегия. Градско брандиране. Идентичност.

По покана на Община Габрово в продължение на 6 месеца Студио Комплект работи по създаването на стратегия за изграждане на нова комуникация и реклама на град Габрово. Фокусирайки се върху проучване и изследване на нагласите на обществото и позитивните дадености в града, нашата работа приключи с анализ на резултатите и конкретни мерки за следващата стъпка от процеса.

Община Габрово е инициатор на особено важен процес за позициониране на града като място с високо качество на живот за своите жители и като привлекателна дестинация за все още непознаващите го добре.

В своята същност ГАБРОВО ТЪРСИ е  инициатива за изграждане на разпознаваема визуална комуникация на град Габрово. Тук се разглежда първатa фаза от този процес, в която се изследват потенциалните послания, свързани с позиционирането на Габрово като привлекатален и развиващ се град. Акцентите трябва да са силните му дадености като съхранени историческо наследство и природно разнообразие, пъстър и активен културен живот, международни събития, достъпна уикенд дестинация, място за предприемачество и развиваща се икономика и технологични иновации, подходящ за работа, за отглеждане на деца и за спокойни старини. Втори етап от този процес би продължил с приложението на тези послания в конкретна вербална и визуална комуникация и реклама за Габрово.

Целевите групи са жителите на града, гостите на града – от България и от чужбина,представители на бизнеса (български и междунардни компании с интерес да си сътрудничат с местен бизнес или с интерес да стартират свой в града), новозаселващи се семейства, особено такива с малки деца или планове за деца, хора със свободна професия, които имат възможност да работят от различни локации (програмисти, преводачи, писатели, т.н.), медии – местни, национални,
международни, блогъри, хора с влиятелно мнение, както и всички местни институции.

Проучване на нагласите

АНКЕТА | граждани на Габрово | онлайн | период 15.05 – 15.06.2019г. | 309 респондента
Така наречената неформална онлайн анкета има за своя основна цел да потърси мнението на габровци относно усещането им за града.

ПРЕДСТАВИТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ | национално | агенция DWiseFactory | период 7.06 – 13.06.2019г. | 397 респондента
Което да даде по-ясна представа къде се намира града като имидж и асоциация сред не-габровци.

СРЕЩИ С ГАБРОВСКАТА ОБЩНОСТ ПО ТЕМИ | период юни месец | 100+ активни участници общо

За целите на проекта е изключително важно да бъде чуто мнението на габровци и те да се почувстват въвлечени в процесите на изграждането на новата визуална комуникация. Екипът на Студио Комплект проведе осем формални срещи, включително и в час по журналистика в Национална Априловска гимназия, както и спонтанни неформални такива на различни места из града.

Съпоставка между резултатите на трите метода на проучване

Въз основа на ясно очертаните позитивни теми: _Хумор, _Занаяти, творчество,_Географски център, _Предприемачество, _Образование, _Природа и чист въздух, _Култура. Както и предизвикателствата, които трябва да бъдат адресирани: _Липса на работни места, _Нужда от по-добра инфраструктура, _Липса на големи хотели 4 звезди, _Липса на места за забавление / заведения, ресторанти, _Лоша спортна база, _Нужда от реформа на висшето образование и активиране на техническия университет, _Липса на комуникация между различните сфери, _Без медийна (независима) среда, се предлага комуникационната стратегия на града да стъпи върху две основи послания:

Габрово – живот в центъра на природата / хумора / творчеството / образованието / културата / иновациите / предприемачеството / България. Габрово – големият живот в малкия град, фокусирана върху множеството разнообразни характеристики и богатства на града, които превръщат живота в него смислен, достоен, качествен и добър.

Предначертани са и комуникационните елементи както и основните стъпки при тяхното разработване и преминаване във втора фаза на проекта, която ще търси конкретни визуални и вербални оформления на направения анализ.

Целият анализ и резултати са публикувани на страницата на Община Габрово тук.

Поръчител: Община Габрово

Задание: Стратегия за изграждане на нова комуникация и реклама на град Габрово

Сътрудници: Деница Симеонова / експерт анализ на данни и Data Wise / проучване и анализ на данни

Период на реализация: януари – юни 2019 г. 

Фотограф на проекта: Росина Пенчева

Искрено благодарим на всички габровци, които отделиха време и споделиха мнение, като по този начин спомогнаха за пълноценното изпълнение на задачата. Специални благодарности на Таня Христова (кмет на Габрово), Велимира Христова (ръководител ТИЦ, ОГ), Нела Рачевиц (заместник-кмет на Габрово), Маргарита Доровска (директор на Дом на хумора и сатирата).