ЗАЕДНО В ЧАС – нова визуална идентичност

Поръчано от: „Заедно в час“
Задание: Ребрандинг и визуална идентичност на “Заедно в час”
Графичен дизайн: Студио ПУНКТ
Времева рамка: юли – декември 2020г.

През септември 2020г. може би най-активната и устойчива организация за промяна в образователната система на национално ниво “Заедно в час” отпразнува 10 години. Поводът подтиква екипа да предприеме важната и дълго отлагана стъпка в посока цялостен ребрандинг. Студио Комплект бе поканено като консултант по избора на студио за графичен дизайн и медиатор в първата фаза на проекта – предаването на брийфа и поставянето на ясни рамки за изпълнението му.

Освен обширната си популярност и висока активност в образователния живот на страната, „Заедно в час“ е организация с безупречни стандарти и увеличаващи се амбиции за устойчиво надграждане на работата си. Въпреки че каузата остава непропемена – достъп до качествено образование за всяко дете в България – през последните две години стратегията на „Заедно в час“ еволюира в посока нови програми и партньорства за постигане на по-добри и резултатни сътрудничества на институционално ниво. От там и отговорността при предприемането и налагането на промяната във визуалния език на „Заедно в час“, така че да се припознае от съществуваши и нови аудитории.

Поставените амбиции бяха в посока осъвременяване на логото, ефективност и гъвкавост при прилагането на визуалните елементи за различните програми на организацията и постигане на конзистентност при представянето и комуникирането на богатото им разнообразие. Заданието към графичните дизайнери включваше още дефиниране на нови цветове, шрифтове и принципи на употребата им в композиции. Сложността на работата бе наложена от уеднаквяването и съгласуването на многообразието в програмите и нуждата от тяхното отчетливо оформление в лесно разпознаваеми и приложими елементи, без това да спъва богатството и смелостта на дизайнерските решения.

Избрахме да работим със студио ПУНКТ не само, защото харесваме тяхната работа, но и защото се възхищаваме на начина, по който се справят с големи и високо изискващи проекти като визуалната идентичност на Пловдив – европейска столица на културата 2019, на One Architecture Week 2015 и 2016, на Фондация Отворени изкуства и много други. Те съумяха да предложат три изключително силни и много различни в своя изказ финални предложения, от които екипа на „Заедно в час“ се спря единодушно на новата и вече повсеместно въведена такава.

Резултатите красноречиво говорят за чистота на избрания подход и успешното изпълнение по заданието. Пункт запазват изписването на името на организацията в логото, като отварят възможността за добавяне на нови програми и ключови дейности с нов елемент, който е и символ за включване {скоба} и буквата “З” Заедно / “B” Bulgaria (за английската версия на логото). Зеления цвят е символ на “Заедно в час”, но добавят и вторични цветове, които да открояват програмите и добавят акценти. Използваният шрифт е Gilam, създаден от българската компания Фонтфабрик, а разнообразните му начертания и българската кирилица спомагат за по-добрата четимост и комуникация на посланията.

Искрено благодарим на екипа на „Заедно в час“ за доверието и на студио ПУНКТ за превъзходното изпълнение на работата.