Know-How / Show-How
Международна лятна академия за творческо мислене и дизайн процеси
29.06 — 10.07.2015
София

Нашата работа бе да подкрепим чудесният и инициативен екип на лятното училище по отношение на медиите: поддържане на Facebook, медийна изява и предложения за медийна стратегия. Също така, ние модерирахме един от панелите на събитието, посветен на творческите индустрии и тяхното влияние върху качеството на живот на обществото.

Повече за академията – тук.