КРЕАТИВНОСТ В УСЛУГА

Щастливи сме да обявим партньорството ни в международния проект Креативни индустрии за нови градски икономики в Дунавския регион – CINEMA. В него сме част от разнороден консорциум, чиято многостранна експертиза гарантира приложението на широк спектър от умения и знания и трансферирането им в полезно и с положителен отзвук сътрудничество.

Накратко проектът се занимава с обновяването и активирането на неизползвания потенциал на централните градски части, изоставени в резултат на различни фактори – индустриално преобразуване, промяна в навиците на потребителите и нарастване на населението в предградията и крайните квартали. Този „ренесанс“ се осъществява с дейното участие на творческите индустрии и тяхното благотворно взаимодействие със заинтересованите страни – от търговци и предприемачи, през културни оператори до политици. 

Ние обединяваме сили с Община Габрово, с които работим заедно по обновяването на квартал Шести участък, разположен в старата централна градска част на Габрово. Процесът минава през няколко етапа – извършване на проучване на локацията (предизвикателства и потенциали), набелязване на механизми и инструменти за разрешаване на проблемите, приложението и тестването им и изготвяне на съвети и удачни подходи за бъдещо възприемане и от други места.

Ситуацията с Covid-19 налага осъществяването на дейностите по проекта засега изцяло онлайн. CINEMA имаше свое официално представяне на престижния годишен Европейски форум Alpbach, създаден още през 1945 г. като интердисциплинарна платформа за наука, политика, бизнес и култура. Презентацията начерта основните мотиви и амбиции на CINEMA и остави вратата отворена за сътрудничества и съвети. Ден след това (26.08.2020) се проведе онлайн конференция за официалното стартиране на проекта пред всички партньори, където наред с плана на действие и прегледа на задачите имаше и упражнение за проясняване на посланията към разнообразните публики.

На добър час и нетърпеливо очакваме благотворното развитие на дейностите по CINEMA и трансформацията на Шести участък в Габрово.